Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy biotechnologii z elementami biochemii 310-JBS1-3PBI
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Aleksander Kołodziejczyk “Naturalne Związki Organiczne”, PWN Warszawa 2003

U. Wrzeciono, L. Zaprutko, „Chemia Związków Naturalnych. Zagadnienia wybrane”, Wydawnictwo Akademii Medycznej w Poznaniu, 2001.1. T. H. Lindhorst „Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry” Willey-VCH Verlag 2007

Janusz Wiśniewski, Janusz Nadaj, “Podstawy Chemii Cukrów” 1997

J. McMurry, Chemia organiczna, tom 5, WN PWN, Warszawa 2012Z.

E. Morris D.G. Stereochemia, PWN, Warszawa, 2008

Sikorski; E. Babicz-Zielińska [et al.] - Chemia Żywności. Skład, przemiany i właściwości żywności (red. Z. E. Sikorski), Wyd. 4 uaktual., WNT, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

P7 WG1, KP7 WG2 - Posiada wiedzę z zakresu budowy, właściwości, występowania biomolekuł. Zna i rozumie rolę jaką związki te odgrywają w organizmie człowieka oraz w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym, rolnictwie. Prawidłowo objaśnia przemiany chemiczne biomolekuł.

KP6_WG7 - absolwent zna i rozumie budowę związków organicznych, podstawowe zasady izolowania, oczyszczania i identyfikacji związków organicznych

KP7 UW4 - Prawidłowo interpretuje zależność właściwości biomolekuł od ich budowy chemicznej. Potrafi ocenić wartość odżywczą i prozdrowotną produktów żywnościowych na podstawie ich składu chemicznego.

KP7 UU2 - Rozumie potrzebę wzbogacania swojej wiedzy dotyczącej produktów naturalnych

KP7 KK1- umie poddać weryfikacji informacje rozpowszechnianych w mediach, szczególnie z zakresu chemii, rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literatura fachową.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę ćwiczeń/sprawozdania

Zakres tematów:

1. Izolacja triacylogliceroli z migdałów/ wiórków kokosowych i oznaczenie liczby jodowe

2. Preparatyka kwasów nukleinowych z drożdży

3. Badanie właściwości fizykochemicznych białek mleka – kazeiny

4. Izolacja laktozy z mleka

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:15 - 15:00, sala 1100
Marta Malinowska 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)