Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing międzynarodowy 330-MS1-3MMI
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Limański A., Drabik I., Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010.

2. Wiktor J. W., Żbikowska A. (red.), Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

3. W.Grzegorczyk, W. Krawiec, Strategie ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne: etapy i formy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

4.A. Hauke-Lopes, M. Ratajczak-Mrozek, M. Soniewicki, M. Wieczerzycki, Marketing międzynarodowy - wyzwania dla przedsiębiorstw : studia przypadków i zadania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2019.

5.K. Fonfara, Marketing międzynarodowy : współczesne trendy i praktyka, PWN, Warszawa 2014.

6. E. Horská et al, International marketing : within and beyond Visegrad

7. http://mapabarier.siskom.waw.pl/wp-content/uploads/2012/11/Rzeczy-s%C4%85-dla-ludzi.pdf

8. www.universaldesign.com

Efekty uczenia się:

3MMI_W01 kolokwium

3MMI_W02 kolokwium

3MMI_U01 praca w grupach, dyskusja

3MMI_U02 praca w grupach, dyskusja

3MMI_U03 praca w grupach, dyskusja

3MMI_K01 dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

- ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń na podstawie wyniku z kolokwium oraz efektu pracy grupowej. Kolokwium uznaje się za zaliczone, po uzyskaniu co najmniej 51% maksymalnej punktacji. Ocena końcowa: 60% wynik z kolokwium 40% praca grupowa. Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze). Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit (max. 2) powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do marketingu międzynarodowego.

2. Handel międzynarodowy- zagadnienia podstawowe. (e-learning)

3. Globalizacja - podstawowe trendy we współczesnym międzynarodowym otoczeniu firmy. (e-learning)

4. Ryzyko inwestycyjne. (e-learning)

5. Procesy internacjonalizacji przedsiębiorstw (e-learning)

6. Podstawy zarządzania międzynarodowego. (e-learning)

7. Badania marketingowe. Etapy strategii na rynku międzynarodowym.

8. Strategia marketingu mix na rynku międzynarodowym i jej elementy.

9. Wybrane narzędzia badań marketingowych oraz metody oceny potencjału przedsiębiorstwa.

10. Produkt jako narzędzie marketingu mix na przykładzie wybranych przedsiębiorstw z uwzględnieniem koncepcji projektowania uniwersalnego.

11. Cena jako narzędzie marketingu mix na przykładzie wybranych przedsiębiorstw.

12. Dystrybucja jako narzędzie marketingu mix na przykładzie wybranych przedsiębiorstw.

13. Promocja jako narzędzie marketingu mix na przykładzie wybranych przedsiębiorstw.

14. Kolokwium

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia: prowadzone z wykorzystaniem zasad projektowania uniwersalnego w edukacji: prezentacji multimedialnych, filmów, burzy mózgów, przewidywane formy prowadzenia zajęć, to: dyskusja ze studentami, praca grupowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 206
Ewa Magrel 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)