Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Corporate Social Responsibility 440-ERS-2CSR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

R. Edward Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach, Cambridge University Press

Michael Humphreys, Andrew Brown, An Analysis of Corporate Social Responsibility at Credit Line: A Narrative Approach, July 2007, Journal of Business Ethics 80(3):403-418. (ResearchGate - otwarty dostęp)

Nada K. Kakabadse, Cécile Rozuel, Linda Lee-Davies, Corporate social responsibility and stakeholder approach: a conceptual review, International Journal of Business Governance and Ethics, Vol. 1, No. 4, 2005, 277-302 (otwarty dostęp)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w postaci projektów własnych realizowanych przez studentów.

Zakres tematów:

Przedmiot podzielony jest na następujące bloki tematyczne:

1. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wprowadzenie.

2. Czynniki wykształcenia się orientacji przedsiębiorstw na społeczną odpowiedzialność biznesu. Kategoria interesariuszy i jej subkategorie.

3. Zakresy działań społecznej odpowiedzialności biznesu

4. Inkluzywny biznes, jego zakresy i zasady funkcjonowania

5. Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój

Metody dydaktyczne:

kwerenda biblioteczna, praca nad literaturą przedmiotu, praca nad studiami przypadku (case studies), przygotowanie projektu, prezentacja projektu, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)