Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie karierą I 450-ZS1-1ZK1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

• Grzenda W. Modelowanie karier zawodowej i rodzinnej z wykorzystaniem podejścia bayesowskiego; Warszawa 2019

• Sidor-Rządkowska M. Coaching kariery. Doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy; 2018

• Moroń D. Kapitał ludzki i społeczny : kreowanie i zarządzanie; Wrocław 2012

• Filipowicz G. Zarządzanie kompetencjami zawodowymi; Warszawa 2004

• Oleksyn T. Zarządzanie kompetencjami: teoria i praktyka; Kraków 2006

• Parsole E. Coaching i mentoring; Warszawa2008

• Pocztowski A. Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody; Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

SP7_WG07 Studenta zna procesy planowania i ewaluacji ścieżki kariery

SP7_UU01 Student potrafi dokonywać samooceny własnej pracy oraz planować dalszy rozwój

SP7_UU02 Student potrafi skutecznie motywować siebie i innych do zdobywania wiedzy

SP7_KO01 Student wypełniania obowiązków wynikających z potrzeby stałego zwiększania kompetencji własnych i klienta ze względu na zmiany na rynku pracy

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach

Udział w dyskusjach. Referat

Zakres tematów:

Tematyka:

1) Planowanie i budowanie ścieżek kariery jako element strategii firmy

2) Typy karier zawodowych

3) Kompetencje jako czynnik pomiaru potencjału pracownika

4) Określenie pożądanych kwalifikacji pracownika

5) Korzyści wynikające z planowania indywidualnych ścieżek karier

6) Proces rekrutacji i selekcji pracowników (budowanie marki kandydata; autoprezentacja; formy rekrutacji; metody i narzędzia selekcji; rozmowy kwalifikacyjne; ocena potencjału kandydatów)

7) Adaptacja pracowników w nowym środowisku pracy

8) Sporządzanie planu ścieżki kariery zawodowej

9) Podnoszenie efektywności; Motywowanie/wyróżnienia/elementy demotywujące

10) Zarządzanie talentami i potencjałem pracowników

11) Tworzenie planów sukcesji

12) Systemy szkoleń pracowników

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone będą metodami interaktywnymi, co gwarantuje zaangażowanie każdego z Uczestników. Symulacje, case study, testy, dyskusje grupowe, mini-wykłady, gry.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 302
Iwona Zaborowska, Małgorzata Kowerdej 19/ szczegóły
2 co drugi czwartek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 302
Iwona Zaborowska, Małgorzata Kowerdej 21/ szczegóły
3 co drugi czwartek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 302
Iwona Zaborowska, Małgorzata Kowerdej 16/ szczegóły
4 co drugi czwartek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 302
Iwona Zaborowska, Małgorzata Kowerdej 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)