Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria i historia reklamy 430-KS1-1THR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

- David Ogilvy, Wyznania człowieka reklamy, przeł. Wojciech Madej, WIG-Press, Warszawa 2000

- David Ogilvy, Ogilvy o reklamie, przeł. Agnieszka Rogalińska, Studio Emka, Warszawa 2008.

- Kenneth Roman, Ogilvy. Król Madison Avenue, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2010

- Michael R. Solomon, Zachowanie i zwyczaje konsumentów, przeł. Agnieszka Kosoń-Opitek, Bartosz Sałbut, Joanna Sugiero, Wydawnictwo ONE Press, Gliwice 2006.

- Krzysztof Albin, Reklama. Przekaz, odbiór, interpretacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

- Courtland L. Bovée, William F. Arens, Contemporary Advertising, Irwin, Homewood, Illinois 1989 (lub nast. wydania).

- Claude C. Hopkins, My Life in Adverytising & Scientific Advertising, NTC Business Books, Linoclnwood, Illinois USA 1993.

- Philip Kotler, Marketing, Warszawa 1997 (również następne wydania).

- A. Kisielewski, Głód rzeczy. Retoryka przedmiotów, „Kultura popularna” nr 2, 2002

- A. Kisielewski, Ludzie lubią obrazy... Studia o komercyjnej kulturze wizualnej i sztuce, Białystok 2021.

- N. Klein, No Space. No Choice. No Jobs. No Logo, przeł. H. Pustuła, Wydawnictwo Świat Literacki, Izabelin 2004.

- Vance Packard, The Hidden Persuaders, David McKay, New York 1957.

- lub: Vance Packard, Dla każdego "wizerunek własny"; Komercjalizacja życia w Ameryce; Sprzedaż nieśmiertelności, w: Super-Ameryka. Szkice o kulturze i obyczajach, wyb. Wiesław Górnicki, Jerzy Kossak, przeł. K. Dziewanowski, Warszawa 1970, t. 1 i 2.

- Stéphane Pincas, Marc Loiseau, Historia reklamy, przeł. Wiesław Kroker, Wydawnictwo Taschen, Kolonia 2009.

- Andrew Wernick, Promotional Culture. Advertising, Ideology and Symbolic Expression, SAGE, London-New Delhi, 1992.

- Judith Williamson, Decoding Advertisements. Ideology and Meaning in Advertising, Marion Boyars, London & New York 1998.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza absolwentek i absolwentów (KA6_WG1; KA6_WG2; KA6_WG4; KA6_WK2):

a) znają podstawowe koncepcje teoretyczne i pojęcia z zakresu teorii i historii reklamy i mediów;

b) posiadają wiedzę dotyczącą cech najważniejszych strategii perswazyjnych w reklamie w połączeniu z problematyką kultury popularnej i mediów;

2. Umiejętności absolwentek i absolwentów (KA6_UW1; KA6_UW3; KA6_UW4):

a) poprawnie stosują poznaną terminologię i pojęcia;

b) potrafią analizować przekazy reklamowe i swoje analizy łączyć z problematyką teorii kultury;

c) umieją wykorzystać zdobytą na zajęciach wiedzę do krytycznej analizy kultury współczesnej.

3. Kompetencje społeczne absolwentek i absolwentów (KA6_KK1; KA6_KK2; KA6_KO2; KA6_KR3):

a) znają zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumieją potrzebę dokształcania się;

b) mają kompetencje do pracy w zespole i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;

c) potrafią kompetentnie komunikować się z innymi osobami zajmującymi się badaniem reklamy i kultury popularnej.

Metody i kryteria oceniania:

Podsumowaniem wykładów jest egzamin w formie testu.

Zakres tematów:

1/. Jak zdefiniować reklamę?

- Marketingowa rola reklamy: kreacja „wartości dodanych” i budowanie marki

- Marketingowa i kulturowa rola reklamy: różnicowanie produktów czy różnicowanie konsumentów?

- Reklama jako „antropologia kulturowa”. Koncepcja Martina Petera Davidsona

2/. Podział reklamy

3/. Reklama jako element marketingu

- Metody badań zachowań konsumenta. Psychologia, socjologia i antropologia kulturowa w badaniach marketingowych.

- Pojęcie marketing mixu

- Reklama a promotional mix

4/. Kreacja kampanii reklamowej.

5/. Początki nowoczesnej reklamy

- reklama a kształtowanie się kultury mediów;

- pierwsze agencje reklamowe i ich zadania;

- Francja i USA – pierwsze strategie w reklamie („pokaż produkt i wymień jego zalety”)

6/. Era Laskera” – nowe zasady funkcjonowania przemysłu reklamowego i nowe strategie w reklamie; „Reason why advertising?”; “altruizm” Claude’a Hopkinsa; “sloganising”.

7/. Lata 20. i 30. XX w.; produkt jako symbol czyli kształtowanie się idei „wartości dodanych”; masowo wytwarzane produkty narzędziami komunikacji społecznej idea designu Ernsta Elmo Calkinsa; Raymond Loewy i stylistyka streamline; koncepcja „kultury designu” Victora Margolina.

8/. Lata 40. i 50. XX w. i „rewolucja kreatywna”.

9/. Lata 60 XX w. „Rewolucja kreatywna”. „Styl życia” jako strategia w reklamie.

10/. Lata 70. i 80.; strategie agencji Saatchi & Saatch; reklama telewizyjna lat 80; reklamy agencji Collet Dickenson Pears; agencja Wieden + Kennedy; reklamy Ridley’a Scotta i Tony’ego Kaye’a.

11/. Lata 80. i 90. Rewolucja cyfrowa: technologia DTP i internet.

12/. Reklama po roku 2000.„Sex sell”, „shock adverising”, reklama a retromarketing.

13/. Reklama w Polsce po roku 1989.

14/. Różne narzędzia reklamy. Design masowo produkowanych towarów jako narzędzie komunikacji marketingowej.

Metody dydaktyczne:

Wykład połączony z prezentacją slajdów i dyskusją.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala B4
Andrzej Kisielewski 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Studiów Kuturowych
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)