Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chrześcijaństwo wobec wyzwań współczesności 430-KS1-3KON27
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 17
Literatura:

- Breck John, The Sacred Gift of Life. Orthodoxy and Bioethics, SVS Press, New York 1998

- Clemént Olivier, Prawda was wyzwoli. Rozmowy z Patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem I, tłum. J. Dembska, M. Żurowska, Warszawa 1998.

- Harakas Stanley, Contemporary Moral Issues Facing the Orthodox Christian, Minneapolis 1982

- Laroche M. P., Mały Kościół. Mistyczna przygoda małżeństwa, Poznań 1989, Hajnówka 2006.

- Living Orthodoxy in the Modern World, red. A. Walker, C. Carras, New York 2000.

- Meyendorff John, Małżeństwo w prawosławiu. Liturgia, teologia, życie, tłum. K. Leśniewski, Lublin 1995.

- Prawosławie. Światło ze Wschodu, red. K. Leśniewski, Lublin 2009.

- Vasiliadis N.P., Misterium śmierci, Białystok 2005.

- Ware Kallistos, „Pójdź radośnie”: Misterium śmierci i zmartwychwstania, Białystok 2002.

- Wielki post i konsumpcyjne społeczeństwo, Białystok 2000, 2010.

- Życie, choroba, śmierć, red. A. Radziukiewicz, Białystok 2008.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza:

Student zna współczesne kulturowe, polityczne, biomedyczne, ekologiczne,

ekonomiczne i religijne problemy i wyzwania, z którymi zmagają się współczesne społeczeństwa

Student zna chrześcijańską analizę złożonych wyzwań współczesności i chrześcijańskie metody ich rozwiązywania

2. Umiejętności:

− student potrafi wskazać i właściwie interpretować regionalne, krajowe oraz globalne problemy i wyzwania w polityce, nauce, kulturze, środowisku naturalnym, życiu społecznym i gospodarce;

− student potrafi poprawnie oceniać oraz komentować współczesne odkrycia, zjawiska i procesy w różnych sferach życia społeczeństwa

−student potrafi dokonać moralnej oceny współczesnych wyzwań z zakresu polityki, nauki, ekonomii, kultury, środowiska naturalnego

3. Kompetencje społeczne:

- student potrafi samodzielnie formułować opinie na temat podstawowych zagadnień ekonomicznych, politycznych, społecznych, kulturowych, ekologicznych i prawnych

- student potrafi pogłębiać wiedzę oraz rozwijać umiejętności badawcze;

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz tradycji chrześcijańskiej na Podlasiu, w Polsce, w Europie.

KA6_WG1

KA6_WK1

KA6_WK2

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje zaliczenie konwersatorium na ocenę na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz przygotowanej i wygłoszonej prezentacji

Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze bez obowiązku zaliczania, trzy nieobecności nieusprawiedliwione dają podstawy do niezaliczenia przedmiotu

Zakres tematów:

Zakres tematów obejmuje zagadnienia bioetyczne (np. aborcja, eutanazja, samobójstwo, ból i cierpienie, metody wspomaganego rozrodu, inżynieria genetyczna), kwestie związane z seksualnością (np. nierząd, homoseksualizm/LGBT, pornografia, prostytucja), rodziną i małżeństwem (rozwody, samotne rodzicielstwo, małżeństwa mieszane), wyzwania dla światowego dobrostanu i bezpieczeństwa (np. zmiany klimatyczne, konflikty zbrojne, terroryzm, globalizacja, cyfryzacja, media, konsumpcjonizm)

Metody dydaktyczne:

Konsultacje, prezentacja, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)