Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja oficjalna i handlowa w języku angielskim 340-AG1-3LENs
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

D. Cotton, D. Falvey, S. Kent, Market Leader, Pearson

- Intermediate, 3rd edition

- Upper-Intermediate, 3rd edition

- Advanced, 3rd edition

M et al, O'Kafee, Business Partner, B1 and C1, Pearson, 2018

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- orientuje się w systemach politicznych wybranych państw i potrafi o tym opowiadać w języku angielskim

- potrafi brać udział w negocjacjach i debatach

- potrafi napisać półformalny email i list

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się oceny z poszczególnych zadań, jakie studenci wykonali podczas semestru za:

1) prezentację w programie Power Point

2) przedstawienie (wyrywkowe) tez przeczytanego w danym tygodniu artykułu,

3) emaile i listy

4) aktywny udział w dyskusjach

Zakres tematów:

1. Ustroje państwowe i gospodarka krajów (np. USA, UK, Rosja, Francja, Chiny, Brazylia, Nigeria itd.)

2. Prezentacje firm (np. Coca-Cola, Adidas, Nike, BMW, Honda, itd.)

3. Zakładanie spółki.

4. Negocjacje wewnątrz jednej firmy.

5. Negocjacje między firmami.

6. Negocjacje dyplomatyczne.

Each meeting consists of one or two presentations and then practice of negotiations.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają charakter warsztotowy polegająca na dużym wkładzie pracy własnej studenta: dziennik lektury prasy, prezentacje, dyskusje i korespondencja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 9
Stefan Kubiak 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)