Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doskonalenie językowe D 340-FP1-3FDJ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. W. Wilczyńska, B. Rabiller, Francuski słownik pułapek językowych, Wiedza Powszechna 2010.

2. Słowniki języka francuskiego i języka polskiego (wybór).

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Student rozróżnia rejestry językowe w tekstach

Sposoby weryfikacji: dyskusja na zajęciach

2. Student ma podstawową wiedzę o różnicach morfo-składniowych między językiem francuskim i polskim

Sposoby weryfikacji: dyskusja, tłumaczenie pisemne

UMIEJĘTNOŚCI

3. Student potrafi przetłumaczyć pisemnie rozbudowane zdania oraz krótkie teksty

Sposoby weryfikacji: tłumaczenie pisemne

4. Student potrafi poprawić błędy składniowe i stylistyczne w wykonanym tłumaczeniu

Sposoby weryfikacji: aktywność na zajęciach

KOMPETENCJE

5. Student samodzielnie rozwija i doskonali umiejętności językowe niezbędne w zawodzie tłumacza

Sposoby weryfikacji: aktywność na zajęciach, tłumaczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

- tłumaczenia zdań i krótkich tekstów,

- obecności (dopuszczalna 1 nieusprawiedliwiona nieobecność, przekroczenie tego limitu kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu).

Zakres tematów:

Elementy translatoryki

Doskonalenie umiejętności samodzielnego tłumaczenia rozbudowanych zdań oraz krótkich tekstów.

Problemy przekładowe wynikające z rozbieżności językowych.

Analizowanie wykonanych tłumaczeń i korekta.

Metody dydaktyczne:

Analiza zdań, tekstu, tłumaczenie pisemne. Praca indywidualna, w parach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 5
Urszula Kochanowska 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)