Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesna literatura hiszpańska krajów hispanojęzycznych 340-HF1-2LHO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Lektury obowiązkowe:

1. Pieśń o moim Cydzie-fragmenty

2. Celestina -de Rojas

3. Don Quijote de la Mancha I tom –Cervantes

4. Federico Garcia Lorca -YERMA

5. Jan od Krzyżą -Pieśń uchowa

6. Miguel Delibes¨-Pięć godzin z Mariem

7.Eduardo Mendoza-Przygody fryzjera damskiego

8-9. Javier Marias, Serce tak białe.J aume Cabre- Wyznaję

10. Gabriela Mistral –poezja po hiszpańsku i po polsku

11. Luisa Bombal –„Niebla. Powieść kobieca.

12.Pablo Neruda – poezja po hiszpańsku i po polsku

13. Julio Cortázar- Opowiadania

14. G.G.Márquez- Kronika zapowiedzianej śmierci

15. J.M.Vargas Llosa –Pantaleon i wizytantki

Efekty uczenia się:

1. Ma podstawową wiedzę na temat interpretacji wybranych i tekstów literatury hiszpańskojęzycznej i rozumie potrzebę i podstawowe metody ich analizy KA6_WG3, KA6_WG8, KA6_WG10

metody sprawdzenia: test/aktywność na zajęciach

2. Potrafi interpretować wybrane utwory literackie w oparciu o wiedzę historyczno-literacką oraz adaptacje filmowe i teatralne

metody sprawdzenia: test/aktywność na zajęciach

3. Potrafi przygotować i przedstawić wystąpienia ustne i prezentacje z wykorzystaniem technik multimedialnych

metody sprawdzenia: prezentacja

4. Potrafi argumentować merytorycznie, wykorzystując poglądy innych autorów

KA6_UW3, KA6_UK3

metody sprawdzenia: aktywność na zajęciach

5. Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form KA6_KK1, KA6_KO3, KA6_KO5

metody sprawdzenia: aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu-konwersatorium.

Na ocenę końcową ( zaliczającą przedmiot składa się: czynne uczestnictwo na zajęciach, testy systematyczne i końcowe, badające znajomość lektur i umiejętności nabyte podczas kursu.

Student otrzymujący zaliczenie przedmiotu powinien uzyskać co najmniej 60% wymaganej wiedzy i umiejętności określonych wymaganiami testowymi.

Zakres tematów:

1. Wielokulturowy kontekst literatury hiszpańskiej ( wpływy arabskie i żydowskie na literaturę tworzoną na Półw. Iberyjskim )-Pieśń o moim Cydzie. Cyd obecny w sztukach. Współczesne szlaki turystyczne drogami Cyda.

2. Celestyna-tragikomedia. Współczesne adaptacje filmowe.

3. Humanizm hiszpański-Miguel de Cervantes.Współczesne adaptacje filmowe Don Kichota.

4. Teatr XX wieku - Federico Garcia Lorca

5 Jan od Krzyżą - mistycyzm hiszpański

6-7 .Powieść realistyczna -Miguel Delibes

8-9. Powieść postmodernistyczna (Eduardo Mendoza, Javier Marias, Jaume Cabre).

10. Wpływy surrealistyczne- Mara Luisa Bombal.Latynoamerykańska powieść kobieca

11-12. Poezja noblistów XX wieku (Pablo Neruda, Gabriela Mistral)

13. Julio Cortazar- Opowiadania

14.Gabriel Garcia Marquez-realizm magiczny

15. Mario Vargas Llosa- powieść społeczna

Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie, opis, prezentacja multimedialna

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ludmiła Furman 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)