Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna 340-ON2-1TI
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

student po ukończeniu kursu potrafi:

• posługiwać się podstawową terminologią z zakresu budowy i obsługi urządzeń technologii informacyjnej oraz usług internetowych (K_W02++)

• pozyskując i przetwarzając informacje, potrafi rozumieć zarówno konieczność respektowania praw autorskich i poszanowania własności intelektualnej, jak i potrzebę ochrony własnej prywatności oraz danych (K_W12++)

• wykorzystać urządzenia technologii informacyjnej oraz odpowiednie oprogramowanie w celu wyszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania i dokumentowania różnego rodzaju informacji z różnych źródeł (K_U01++; K_U03+; K_U10++; K_U12++)

• uświadomić potrzebę nieustannego śledzenia zmian, jakie współcześnie zachodzącą w obszarze technologii informacyjnej (K_K01++)

Metody i kryteria oceniania:

Studenci uzyskują zaliczenie przedmiotu podczas ostatniego spotkania, na którym wykonują zadania praktyczne podsumowujące materiał z całości semestru. Ocena końcowa z przedmiotu zależy od stopnia poprawności wykonanych w trakcie zaliczenia zadań, tempa ich realizacji oraz od frekwencji i aktywnego udziału w zajęciach w trakcie całego semestru. Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze bez obowiązku zaliczania; nieusprawiedliwione opuszczenie 10 godzin zajęć pozbawia możliwości zaliczenia przedmiotu i kwalifikuje do jego powtarzania.

Zakres tematów:

I. Globalne sieci komputerowe

1. Sieć WWW:

- zasady funkcjonowania sieci WWW.

2. Przeglądarki internetowe:

- rodzaje przeglądarek;

- konfiguracja ustawień przeglądarki pod kątem ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobistych oraz optymalizacji komfortu pracy.

3. Informacja:

- polskie i zagraniczne serwisy informacyjno-wyszukiwawcze;

- precyzyjne wyszukiwanie i pozyskiwanie informacji – składania zapytań i operatory logiczne;

- zagadnienia związane z ochroną praw autorskich i poszanowaniem własności intelektualnej.

- bezpieczeństwo w sieci WWW oraz ochrona zasobów komputera – programy antywirusowe, firewalle, ustawienia przeglądarki, zabezpieczenia sieci WiFi;

4. Komunikacja:

- korzystanie z poczty elektronicznej; wybór i konfiguracja klienta poczty;

- inne sposoby komunikowania się za pośrednictwem Internetu (Skype, Gadu-gadu, telefonia internetowa, bramki sms itd.).

II. Prezentacja w sieci WWW

1. Tworzenie dokumentu html w trybie graficznym:

- edytory WYSIWYG;

- podstawowe funkcje i polecenia edytorów graficznych

- tworzenie strony/witryny WWW.

2. Prezentacja w sieci WWW:

- darmowe hostingi i serwery;

- zakładanie konta i wydzielanie przestrzeni dyskowej na serwerze/hostingu http;

- publikacja pliku html za pomocą klienta ftp.

III. Grafika menedżerska i prezentacyjna

1. Grafika menedżerska:

- podstawy obróbki plików graficznych;

- konwersja formatu plików graficznych;

- tworzenie prostych projektów graficznych.

IV. Grafika prezentacyjna:

- wstawianie slajdów z szablonu i modyfikacja ich ilości, kolejności prezentacji oraz zawartości;

- operacje na czcionce i akapicie;

- wstawianie obiektów z plików graficznych;

- wstawianie obiektów z plików multimedialnych (dźwiękowych, video);

- efekty animacji niestandardowej oraz przejść pomiędzy slajdami; opcje chronometrażu;

- przygotowanie prezentacji do pokazu.

Metody dydaktyczne:

zajęcia praktyczne, projekty

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 54
Eugenia Mironowicz 13/ szczegóły
2 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 54
Krzysztof Rutkowski 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Filologicznego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)