Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy operacyjne 420-IS1-2SOP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Stallings, Systemy operacyjne. Robomatic, 2004.

E. Nemeth i in., Przewodnik administratora systemu Unix. WNT, 1998.

Literatura uzupełniająca:

A. Frisch, Unix. Administracja systemu. Wyd. 3. ReadMe / O'Reilly, 2003.

Silberschatz, J.L. Peterson, G. Gagne, Podstawy systemów operacyjnych. WNT, 2005.

C. Sobaniec, System operacyjny Linux — przewodnik użytkownika. Nakom, 2002.

S. Prata, D. Martin, Biblia systemu UNIX V. LT&P,1994.

Efekty uczenia się:

Student: Zna najpopularniejsze systemy operacyjne i potrafi wskazać główne różnice pomiędzy nimi. Zna działanie podstawowych poleceń systemowych oraz programów narzędziowych w systemie Unix. Potrafi scharakteryzować pojęcie procesu w systemie operacyjnym. Rozumie działanie wybranych algorytmów szeregowania zadań. Potrafi wymienić główne zadania związane z administracją systemów operacyjnych. Potrafi posługiwać się podstawowymi poleceniami systemowymi i programami narzędziowymi dostępnymi w systemach typu Unix. Zna praktyczne metody pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania danych w postaci elektronicznej. Umie wykorzystać możliwości systemu operacyjnego do automatyzacji zadań. Potrafi programować proste skrypty powłoki systemowej. Potrafi administrować zasobami systemu komputerowego w celu ich optymalnego wykorzystania. Efekty kształcenia podlegają weryfikacji w ramach egzaminu pisemnego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnego testu otwartego z treści prezentowanych na wykładach.

Zakres tematów:

Ogólna charakterystyka systemów operacyjnych. Identyfikacja użytkowników i dostęp do zasobów w systemie. Mechanizm redirekcji i budowanie potoków poleceń. Unixowe narzędzia do archiwizacji i kompresji danych. Nazwy wieloznaczne i wyrażenia regularne. Przegląd podstawowych programów narzędziowych w Unixie. Skrypty powłoki systemowej. Zarządzanie procesami i wątkami. Proces ładowania i startu systemu. Mechanizmy działania współbieżnego. Algorytmy szeregowania zadań. Urządzenia wejścia-wyjścia i system plików. Działanie systemu w środowisku sieciowym – podstawowe protokoły i usługi. Konfiguracja i kompilacja jądra systemu Linux. Rutynowe prace administracyjne.

Metody dydaktyczne:

Wykład: 30 godz.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 2001
Adam Naumowicz 55/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)