Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy - branżowy 310-KS2-2JOB
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

A7S_UW2 potrafi przygotowywać opracowania naukowe w języku angielskim, przedstawiające zarówno wyniki własnych badań, jak i stan

wiedzy

A7S_UK2 potrafi porozumieć się w środowisku naukowym i zawodowym językiem angielskim

A7S_UK3 potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców oraz potrafi posługiwać się językiem

obcym w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami

określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej

terminologii

A7S_KK2 jest gotów do przekazywania społeczeństwu informacji o osiągnięciach nauki i innych aspektach działalności absolwenta

studiowanego kierunku i potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały, także w języku obcym

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza sprawdzana jest na podstawie prezentacji z wybranej dziedziny specjalizacji studenta. Dopuszczalna jest jedna nieobecność. Zaliczenie na ocenę.

Zakres tematów:

Przygotowanie do wygłoszenia prezentacji dotyczącej tematyki pracy magisterskiej.

Język prezentacji, cechy dobrej prezentacji.

Przygotowanie do udziału w dyskusji, argumentacja, zadawanie pytań, wyrażanie opinii.

Wygłoszenie indywidualnych prezentacji i udział w dyskusji.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie.

Wykorzystywane metody to praca z tekstem, dyskusja, praca w grupach, praca w oparciu o autentyczne materiały, w tym materiały audio.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:30 - 11:15, (sala nieznana)
Agnieszka Markowska 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)