Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia analityczna zaawansowana 310-CS2-1CANZ
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Namieśnik J., Łukasiak J. Jamrógiewicz Z. Pobieranie próbek środowiskowych do analizy, PWN, Warszawa, 1995.

2. Namieśnik J., Jamrógiewicz Z., Pilarczyk M., Torres L. Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy, WNT, Warszawa, 2000.

3. Namieśnik J., Jamrógiewicz Z. Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska, WNT, Warszawa 1998.

4. Nebesny E., Budryn G. Charakterystyka ziarna kawowego, Chemia spożywcza i biotechnologia (Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej) z. 62, nr 832 (2000) 85-99.

5. Mandel H.G., Update on caffeine consumption, disposition and action. Food and Chemical Toxicology 40 (2002) 1231 – 1234.

6. Żyrnicki W., Borkowska-Burnecka J., Bulska E., Szmyd E. Metody analitycznej spektrometrii atomowej - teoria i praktyka, Wydawnictwo Malamut, Warszawa, 2010.

7. Sadowski Z., Biogeochemia żelaza i manganu, Wiad. Chem. 51 (1997) 757.

8. Szczepaniec-Cięciak E., Kościelniak P. (red.), Chemia Środowiska. Ćwiczenia i seminaria (część 1) (rozdz. 3.11. „Oznaczanie jonów chlorkowych w wodzie przy zastosowaniu elektrody jonoselektywnej” T. Bieszczad; rozdz. 3.13. „Oznaczanie chlorków w wodach powierzchniowych i ściekowych” A. Wyroba.), Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1999.

9. Dojlido J. R., Chemia wód powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, 1995.

10. Gomółka E., Szaynok A., Chemia wody i powietrza, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1997.

11. Dojlido J., Zerbe J., Instrumentalne metody badania wody i ścieków, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1997.

12. Stepnowski P., Synak E., Szafranek B., Kaczyński Z., Techniki separacyjne (rozdziały: „Ekstrakcja w układzie ciecz-ciało stałe” oraz „Połączenie chromatografii ze spektrometrią mas”), Wydawnictwo UG, Gdańsk 2010 (dostępne online).

13. Buszewski B., Ligor T., Ulanowska A. Oznaczanie lotnych związków organicznych za pomocą chromatograficznych technik sprzężonych. W: Baranowska I. (red.) Analiza śladowa, zastosowania, Wyd. Malamut, Warszawa 2013.

14. Ociepa – Kubicka A., Ociepa E., Toksyczne oddziaływanie metali ciężkich na rośliny, zwierzęta i ludzi, Inżynieria i Ochrona Środowiska 15 (2012) 170 - 180.

15. Barałkiewicz D., Bulska E., Specjacja chemiczna - problemy i możliwości, Wydawnictwo Malamut, Warszawa, 2009.

16. Kałużna-Czaplińska J., Witkiewicz W., Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2017.

Efekty uczenia się:

W wyniku realizacji zajęć uzyskane zostaną następujące efekty uczenia się: KP7_WG1, KP7_WG2, KP7_UW6 oraz KP7_KO2. Sposób weryfikacji uzyskanych efektów kształcenia: sprawdzian wiedzy po wykonaniu ćwiczenia, ocena postępów podczas zajęć, ocena sprawozdań z wykonanych ćwiczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie laboratorium wymaga wykonania wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, uzyskania pozytywnej oceny z kolokwiów i zaliczenia pisemnych sprawozdań z wykonanych ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Spektrofotometryczne oznaczanie kofeiny w kawie i napojach energetyzujących.

2. Oznaczanie żelaza w wodach naturalnych metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej po wstępnym wzbogacaniu techniką ekstrakcji do fazy stałej.

3. Analiza lotnych związków organicznych wydzielanych do atmosfery przez rośliny metodą GC-MS.

4. Oznaczanie jonów chlorkowych w wodach naturalnych z użyciem jonoselektywnej elektrody chlorkowej.

5. Chromatograficzne oznaczanie nikotyny w dymie papierosowym.

6. Badanie mobilności metali ciężkich w glebie.

Metody dydaktyczne:

eksperyment chemiczny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 12:15 - 16:00, (sala nieznana)
Urszula Kotowska, Marta Hryniewicka, Elżbieta Zambrzycka-Szelewa 6/ szczegóły
2 każdy wtorek, 8:15 - 12:00, (sala nieznana)
Urszula Kotowska, Marta Hryniewicka, Elżbieta Zambrzycka-Szelewa 5/ szczegóły
3 każdy piątek, 12:15 - 16:00, (sala nieznana)
Urszula Kotowska, Marta Hryniewicka, Elżbieta Zambrzycka-Szelewa 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)