Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy zarządzania w laboratorium i walidacja metod analitycznych 310-CS2-1SZMA
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych, praca zbiorowa red. P. Konieczka, J. Namieśnik, WNT, Warszawa 2007

Metrologia chemiczna, E. Bulska, Wydawnictwo Malamut, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

KP-WG4 Absolwent zna i rozumie podstawowe techniki obliczeniowe stosowane w chemii i specjalistyczne narzędzia informatyczne do rozwiązywania typowych problemów chemicznych.

KP7_WG7 Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy potrzebne przy organizacji samodzielnego stanowiska badawczego.

KP7_KO2 Absolwent jest gotów do pracy w zespole przyjmując w nim różne role, weryfikuje i respektuje zdanie innych członków zespołu, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć wymaga uczestnictwa w zajęciach oraz przygotowania poprawnego raportu z walidacji metody analitycznej. W przypadku usprawiedliwionych nieobecności student po ustaleniu warunków z prowadzącym jest zobowiązany do odpracowania ćwiczenia.

Zakres tematów:

Uczestnictwo w zajęciach zapewnia pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie zapewnienia jakości i kontroli jakości w laboratoriach charakterystyczne metody, m. in. niepewność, dokładność, a następnie sporządzają raport z walidacji. Zapoznają się również z oprogramowaniem stosowanym w laboratoriach pomiarowych do zarządzania informacją laboratoryjną (LIMS- ang. Laboratory Information Management System).

Metody dydaktyczne:

Praca projektowa zakończona przygotowaniem raportu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Żaneta Arciszewska 0/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Żaneta Arciszewska 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)