Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki pomocnicze historii XIX i XX wiek cz.2 350-HS1-2NPH2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Analogiczna, jak w części A sylabusa

.

Efekty uczenia się:

Analogiczne, jak w części A sylabusa

.

Metody i kryteria oceniania:

Analogiczne, jak w części A sylabusa

.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne poprzedzające semestr zimowy [czas realizacji 2

godziny]

2. Prasa jako źródło historyczne [czas realizacji 2 godziny]

3. Film jako źródło historyczne [czas realizacji 4 godziny]

4. Fotografia jako źródło historyczne [czas realizacji 2 godziny]

5. Nagranie dźwiękowe (przekaz oralny) jako źródło historyczne [czas

realizacji 2 godziny]

6. Nagranie dźwiękowe (piosenka) jako źródło do dziejów kultury muzycznej oraz historii społeczno-polityczno-gospodarczej [czas realizacji 2 godziny]

7. Treści publikowane w internecie jako źródła historyczne [czas realizacji 2

godziny]

8. Mapa jako źródło historyczne (geografia historyczna ziem polskich) [czas

realizacji 4 godziny]

9. Bibliotekoznawstwo. Bibliografia (webografia) w warsztacie badawczym

historyka XIX i XX wieku [czas realizacji 4 godziny]

10. Źródła biblioteczne. Literatura piękna jako źródło historyczne [czas realizacji

4 godziny]

11. Kolokwium podsumowujące zajęcia zrealizowane w semestrze zimowym

[czas realizacji 2 godziny]

12. Teoria archiwalna. Podstawowe pojęcia i zasady archiwalne. [czas

realizacji 4 godziny]

13. Metodyka archiwalna. Gromadzenie, przechowywanie, opracowanie i

udostępnianie archiwaliów. [czas realizacji 4 godziny]

14. Aktoznawstwo. Charakterystyka źródeł urzędowych i funkcjonowania

kancelarii urzędów na ziemiach polskich w okresie porozbiorowym i w

pierwszej połowie XX wieku. [czas realizacji 4 godziny]

15. Aktoznawstwo. Charakterystyka źródeł gospodarczych, statystycznych i

bankowych oraz funkcjonowania kancelarii instytucji życia gospodarczego

na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. [czas realizacji 4 godziny]

16. Archiwoznawstwo. Dzieje placówek archiwalnych w kraju i archiwów

gromadzących polonica zagranicą. [czas realizacji 4 godziny]

17. Opracowanie naukowo-edytorskie XIX i XX wiecznych źródeł archiwalnych i

bibliotecznych [czas realizacji 4 godziny]

18. Chronologia nowożytna. [czas realizacji 2 godziny]

19. Metrologia nowożytna. [czas realizacji 2 godziny]

20. Kolokwium podsumowujące zajęcia zrealizowane w semestrze letnim [czas realizacji 2 godziny]

Metody dydaktyczne:

Analogiczne, jak w części A sylabusa

.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Filipow, Adam Miodowski 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)