Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konkurencyjność międzynarodowa 350-MS2-1KMN
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności, red. Bieńkowski, W.Weresa A.M., Radło J.M., Wyd. SGH, Warszawa 2010

Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji, red. A. Zielińska-

Głębocka, K. Gawlikowska –Hueckel, Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego 2013

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Bednarz, J., Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż, Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 2013

Raporty Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum), Banku Światowego oraz Raporty IMD World Competitiveness Center, np. na stronach:

https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2019

https://worldcompetitiveness.imd.org/

Efekty uczenia się:

KP7_WG3- kolokwium

KP7_WK1- kolokwium

KP7_WK6- kolokwium, analiza i dyskusja podczas zajęć

KP7_UW1- kolokwium, analiza i dyskusja podczas zajęć

KP7_UW2- kolokwium, analiza i dyskusja podczas zajęć

KP7_UW3- analiza i dyskusja podczas zajęć

KP7_KO1- analiza i dyskusja podczas zajęć

KP7_KK2-analiza i dyskusja podczas zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium w formie pisemnej, 10 pytań zamkniętych i otwartych; ocena pozytywna wymaga poprawnych odpowiedzi na co najmniej 6

pytań.

Na ocenę ostateczną z przedmiotu składają się, w równej wadze, ocena z kolokwium i ocena z prezentacji. Ocenę ostateczną podnosi

aktywność na zajęciach: w tym wykonywanie zadań, udział w dyskusji.

Zakres tematów:

1. Teoretyczne podstawy analizy konkurencyjności międzynarodowej

2. Definicje i poziomy konkurencyjności międzynarodowej

3. Mierniki konkurencyjności międzynarodowej krajów i przedsiębiorstw

4. System konkurencyjności przedsiębiorstw. Instrumenty konkurowania

5. Znaczenie badań nad konkurencyjnością gospodarek

6. Obszary oceny międzynarodowej konkurencyjności gospodarki. Rankingi konkurencyjności

7. Analiza konkurencyjności przykładowych gospodarek

Metody dydaktyczne:

Analiza danych statystycznych, analiza raportów, rozwiązywanie zadań, dyskusja w grupie, prezentacje studentów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.