Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski dla informatyków 420-IS2-1JAI-22
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Wybór ogólnodostępnych materiałów on-line z zakresu tematyki informatycznej objętej programem przedmiotu, w szczególności MIT OpenCourseWare (https://ocw.mit.edu/index.htm).

Efekty uczenia się:

Umiejętności:

Posługuje się językiem angielskim na poziomie B2+ stosując specjalistyczną terminologię właściwą dla informatyki umożliwiającą wypowiadanie się, w formie pisemnej i ustnej, na tematy ogólne oraz związane z informatyką - testy i/lub prace domowe, prezentacja na zajęciach

Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do czytania ze zrozumieniem literatury fachowej oraz porozumiewania się, w tym na tematy zawodowe - prezentacja na zajęciach, prace domowe

Potrafi opracować w języku angielskim szczegółową dokumentację zadania projektowego lub badawczego, wyników realizacji eksperymentu, potrafi przygotować opracowanie omawiające te wyniki - prezentacja na zajęciach

Potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł anglojęzycznych (literatura, strony internetowe, bazy danych itp.), integrować je oraz dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, wyciągać wnioski i formułować oraz wyczerpująco uzasadniać opinie - prezentacja na zajęciach, prace domowe

Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia swojego stopnia zaawansowania w posługiwaniu się językiem angielskim - aktywność na zajęciach, prace domowe

Kompetencje społeczne:

Rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z najnowszymi trendami rozwoju technologii informatycznych poprzez anglojęzyczne czasopisma naukowe i popularnonaukowe oraz witryny internetowe - prezentacja na zajęciach, aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Przy ustaleniu oceny na zaliczenie przedmiotu brane są pod uwagę wszystkie testy pisemne, prezentacja na zajęciach, prace domowe i aktywność na zajęciach. Dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności to 20% zajęć.

Zakres tematów:

Sprzęt komputerowy. Oprogramowanie (system operacyjny). Programowanie. Grafika. Sieci komputerowe. Internet. Gry komputerowe. Poczta i dokumenty formalne. Praca/zatrudnienie. Matematyka komputerowa. Język naukowy. Tłumaczenie komputerowe. Elementy humoru informatycznego.

Metody dydaktyczne:

Dyskusje, prezentacje, praca z tekstem, praca w grupach problemowych, gry zespołowe, rozwiązywanie zadań domowych, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 2008
Adam Naumowicz 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)