Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody algebraiczne w informatyce 420-IS2-1MAL-22
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

1. Umie zastosować algorytm Euklidesa i rozwiązywać liniowe równania diofantycznych – kolokwium, ciągła obserwacja aktywności w trakcie zajęć.

2. Umie rozwiązywać proste równania modulo, oraz znaleźć element odwrotny w arytmetyce modularnej – kolokwium, ciągła obserwacja aktywności w trakcie zajęć.

3. Potrafi zaszyfrować i odszyfrować wybranym szyfrem przykładową wiadomość - ocena efektów pracy zespołowej, ciągła obserwacja aktywności w trakcie zajęć.

4. Umie rozpoznać krzywą eliptyczną i omówić jej własności oraz działania na jej punktach - ciągła obserwacja aktywności w trakcie zajęć.

5. Umie wykonywać działania na punktach krzywych eliptycznych - ocena efektów pracy zespołowej, ciągła obserwacja aktywności w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie kolokwium, oceny efektów pracy zespołowej, aktywności na zajęciach.

Zaliczenie następuje po uzyskaniu 51% maksymalnej liczby wszystkich punktów.

Opuszczenie przez studenta 20% zajęć przewidzianych planem stanowi podstawę do ich niezaliczenia zgodnie z §21 ust. 4 Regulaminu Studiów UwB.

Zakres tematów:

Podstawowe pojęcia teorii liczb. Lemat, twierdzenie i algorytm Euklidesa i jego zastosowania. Arytmetyka kongruencji, podstawowe struktury algebraiczne – grupa, pierścień ciało. Podstawowe twierdzenia dotyczące kongruencji. Pierwiastki pierwotne. Logarytm dyskretny. Szyfry deterministyczne i probabilistyczne, przykłady. Krzywe eliptyczne, działania na punktach krzywych eliptycznych.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca z literaturą, projekty, dyskusje w grupach problemowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 2001
Ewa Schmeidel 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)