Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy regułowe i eksperckie 420-IS2-1SE-22
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

- Potrafi zidentyfikować i zanalizować problem, który można rozwiązać za pomocą systemu opartego na wiedzy lub regułach biznesowych, oraz zaprojektować elementy odpowiedniego systemu: bazę wiedzy/reguł i sposób wnioskowania/przetwarzania danych. KP7_UW6, KP7_UW15

- Potrafi zaimplementować kompletne rozwiązanie wykorzystujące system oparty na wiedzy lub regułach biznesowych, zaprezentować je i udokumentować. KP7_UW6

- Kreatywnie rozwiązuje praktyczne problemy związane z projektowaniem systemów. KP7_UO4

Metody weryfikowania osiągnięcia efektów uczenia się (każdy efekt):

- ocenianie sprawozdań pisemnych/ustnych z wykonania prac

- sprawdzanie kodu źródłowego i działania programów

- obserwowanie studentów podczas zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania (laboratorium):

- ocenianie wyników prac, programów i raportów, pod względem poprawności, terminowości, samodzielności,

- ocenianie aktywności podczas zajęć.

Kryteria zaliczenia (laboratorium):

- uzyskanie ponad 50% punktów osiągalnych za zadania

- aktywność podczas zajęć

Składowe oceny końcowej:

- oceny za wykonanie zadań 90%

- oceny za aktywność podczas zajęć 10%

Dopuszczalny limit nieusprawiedliwionych nieobecności: 20% zajęć.

W razie większej liczby opuszczonych godzin należy odpracować je podczas konsultacji.

Zakres tematów:

- Realizowanie 1--2 projektów obejmujących implementację prostego systemu opartego na wiedzy lub regułach biznesowych do zastosowania w działalności gospodarczej, dydaktyce, badaniach naukowych.

- Projekty realizowane w grupach 2/3-osobowych.

- Aplikacje wyposażone w graficzny interfejs użytkownika GUI lub zaawansowany interfejs linii poleceń.

- Aplikacje wykorzystujące biblioteki o złożonym API.

- Aplikacje opracowane zgodnie z zasadami sztuki kodowania i inżynierii oprogramowania.

- Projekt udokumentowany raportem, który opisuje bazę wiedzy/reguł i inne struktury danych, algorytmy oraz aplikację.

Metody dydaktyczne:

Laboratorium (15 h), projekt, sprawozdanie, prezentacja, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 1018
Marek Parfieniuk 11/ szczegóły
2 co drugi poniedziałek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 1018
Marek Parfieniuk 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)