Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie mobilne 420-IS2-1TMO-22
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura uzupełniająca:

1. Januszewski J. , System GPS i inne systemy satelitarne w nawigacji morskiej. WSM 2004

2. Hołubowicz W. , Płóciennik P., GSM cyfrowy system telefonii komórkowej. EFP 1995

3. Hołubowicz W. , Płóciennik P., Różański A., Systemy łączności bezprzewodowej. EFP 1996

Efekty uczenia się:

1. potrafi opisać charakterystyczne cechy systemów mobilnych, scharakteryzować urządzenia mobilne oraz zna podstawowe techniki lokalizacji użytkowników mobilnych (historyczne i najnowsze osiągnięcia techniki) - weryfikacja: zaliczenie pisemne,

2. zna i potrafi opisać ogólną budowę i zasadę działania systemu nawigacji satelitarnej oraz systemu komórkowego - weryfikacja: zaliczenie pisemne,

3. zna zasady działania mobile IP - weryfikacja: zaliczenie pisemne,

Metody i kryteria oceniania:

1. Podstawą do indywidualnego terminu zaliczenia wykładu może być:

- uzyskanie zgody Dyrektora Instytutu na IOS, o ile przedmiot nie znalazł się w wykazie przedmiotów, na które student ma obowiązek uczestniczyć,

- realizacji przez studenta ITS,

- kolizji zajęć z powodu powtarzania przedmiotu.

2. Zgodę na indywidualny termin zaliczenia wykładu udziela prowadzący, o ile w ciągu 30 dni od rozpoczęciu semestru (w przypadku IOS) oraz w ciągu 7 dni od rozpoczęcia semestru (w pozostałych przypadkach) student poinformuje o zaistniałej podstawie do zgody i przedstawi stosowne dokumenty. Uzyskanie zgody na indywidualny termin zaliczenia nie jest możliwe po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim.

3. Prowadzący wystawia ocenę końcową zgodnie ze skalą ocen podaną w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów UwB, z zastrzeżeniem, że ściąganie podczas zaliczenia wykładu oznacza uzyskanie oceny niedostatecznej z przedmiotu.

4. W przypadku zajęć w trybie on-line wykorzystana będzie platforma eduportal.

Zakres tematów:

Znaczenie systemów mobilnych. Pozycjonowanie i lokalizacja użytkowników mobilnych. Nawigacja satelitarna. Systemy komórkowe. Mobile IP. Bezprzewodowe sieci lokalne. Zastosowanie technologii mobilnych.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. W przypadku zajęć w trybie on-line platforma eduportal jest używana do udostępniania notatek z wykładów i MSTeams jest używany do bezpośredniej komunikacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 2012
Andrzej Kużelewski 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)