Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Formaty serializacji danych 420-IS2-1TXP-22
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Kazienko P., Gwiazda K., XML na poważnie, Helion

McLaughlin B. D., Edelson J., Java i XML, Helion

Thomas D., Fower C. , Hurt A., Programowanie w języku Ruby, Helion

Rekomendacje W3C - XML (XMLID, XMLNS, XML Base, InfoSet, XInclude, XLink)

Rekomendacje W3C - SVG, MathML,

Specyfikacja JSON i JSON Schema

Specyfikacja YAML

Specyfikacja CBOR

Standard IETF - Atom

Literatura uzupełniająca:

Holzner S., XML. Vademecum profesjonalisty, Helion

Arciniegas F., XML Kompendium programisty, Helion

Efekty uczenia się:

Zna metody serializacji danych - wykonane prace

Zna metody i techniki przetwarzania danych w postaci drzew - wykonane prace

Ma wiedzę o nowych semistrukturalnych formatach danych - wykonane prace

Potrafi przetwarzać semistrukturalne - wykonane prace

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie wykonanych prac.

Dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności to 20% zajęć.

W przypadku nauczania zdalnego zaliczenie odbędzie się przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych na platformie EduPortal/USOSMail.

Zakres tematów:

Tworzenie poprawnego dokumentu XML w sensie składniowym i strukturalnym. Tworzenie poprawnego dokumentu JSON w sensie składniowym oraz jego schematu. Tworzenie poprawnego dokumentu YAML w sensie składniowym. Przetwarzanie dokumentów XML, JSON , YAML i TOML. Binarne serializacje danych.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca z dokumentacją, dyskusja, prezentacja efektów prac.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 1018
Łukasz Szeremeta 11/ szczegóły
2 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 1018
Łukasz Szeremeta 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)