Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podatki i opłaty lokalne 330-PS1-3UPOL
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Brzozowska K., Kogut-Jaworska M., Władztwo podatkowe w ocenie samodzielności dochodowej gmin w Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia” 2016, t. 50, nr 1.

Felis P., Polityka podatkowa władz gminnych w Polsce – wyzwania dla teorii i praktyki samorządowej [w:] XXV lat w naukach ekonomicznych. Dokonania, wyzwania, perspektywy, red. R. Bartkowiak, M. Matusewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018.

Filipiak B.Z., Polityka podatkowa gmin czy realizacja władztwa podatkowego?, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015.

Swianiewicz P., Łukomska J., Lokalna konkurencja podatkowa, „Studia Regionalne i Lokalne” 2016, nr 2(64).

Famulska T., Dziemianowicz R., Biernacki K., Rogowska-Rajda B., Wydajność fiskalna podatkowych źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019.

Literatura uzupełniająca:

Grdinić M., Matić R., Drezgić S., Analysis of Fiscal and Tax Autonomy of Local government units in selected EU-13, https://www.nispa.org/files/conferences/2019/.

e-proceedings/system_files/papers/analysis-of-fiscal-grdinic.pdf Member States.

Efekty uczenia się:

3UPOL_W01 zaliczenie pisemne

3UPOL_W02 zaliczenie pisemne

3UPOL_W03 zaliczenie pisemne

3UPOL_UW01 praca w grupach, zaliczenie pisemne

3UPOL_UW02 praca na zajęciach, bieżąca ocena, praca w grupach

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie przygotowanych prac grupowych (2 osobowych) oraz pisemnego kolokwium. Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem podejścia do zaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Omówienie sylabusa przedmiotu i warunków zaliczenia.

1. Samorząd terytorialny - zagadnienia wprowadzające do tematu.

2. Dochody własne (w tym podatkowe) - istota, znaczenie.

3. Systematyzacja podatków i opłat zasilających budżety gmin - w tym analiza danych budżetowych.

4. Analiza konstrukcji prawnej podatków i opłat lokalnych - praca w grupach.

5. Konkurencja podatkowa gmin - analiza na wybranych przykładach (prezentacja prac grupowych).

6. Zaliczenie.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia - dyskusja na zadawane tematy, prac studentów w grupach i prezentacja wyników pracy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 206
Dorota Wyszkowska 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)