Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski cz.1 450-ZN1-1ANG1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 23
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Professional English in Use Finance, Ian MacKenzie, Cambridge University Press

Professional English in Use Marketing, Cate Farrall and Marianne Lindsley, Cambridge University Press

Czasopisma i gazety: 'Newsweek', 'The Guardian', 'The Financial Times'

www.ted.com

www.onestopenglish.com

www.linguahouse.com

Efekty uczenia się:

STUDENT:

KA6_UK2 potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych z użyciem specjalistycznej terminologii

KA6_UK3 posługuje się językiem obcym w zakresie zarządzania na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KA6_UO1 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Studenci otrzymują zaliczenie na ocenę. Przedmiot kończy się egzaminem po IV semestrze.

Zaliczenie w formie testu

Warunki zdania Egzaminu:

Uzyskanie przynajmniej 51% punktów z egzaminu.

Zakres tematów:

Zarządzanie finansami

Zarządzanie instytucjonalne i podmiotowe

Zarządzanie jednostką

Style i metody zarządzania

Rozmowa kwalifikacyjna, sporządzanie pism, omawianie dokumentacji biznesowej

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń słownictwa specjalistycznego na podstawie artykułów o tematyce związanej z zarządzaniem.

Analiza tekstów, zadania na słownictwo, słuchania, ustne omawianie zagadnień z dziedziny zarządzania.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 11:40 - 13:25, sala 303
Anna Grabowska 27/ szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 13:30 - 15:15, sala 303
Anna Grabowska 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)