Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lobbing w UE 400-US1-3LUE
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 99
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1.J. Czub, A. Vetulani - Cęgiel, Leksykon lobbingu w Unii Europejskiej, Warszawa 2018

2. K. Jasiecki, M. Molęda-Zdziech, U. Kurczewska Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

3. M. M. Wiszowaty Regulacja prawna lobbingu na świecie. Historia, elementy, stan obecny. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008;

Efekty uczenia się:

Umiejętności: -potrafi prawidlowo zastosowac zdobyta wiedzę w ocenie rozwiązań lobbingowych w praktyce KP6_UW1, potrafi prawidlowo ocenić przebieg procesów politycznych, rozumie ich istote i dostrzega ich przyczyny KP6_UW4, potrafi osdpowiednio określić priorytety służące realizacji okreslonego przez siebie lub innych zadania -KP6_UO2

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej. Dopuszczalne są dwie nieobecności. Wszystkie pozostałe podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

Zakres tematów:

Istota, geneza i specyfika lobbingu w UE. Podmioty lobbingu w UE(podmioty wewnątrzunijne i zewnętrzne). Metody i techniki lobbingu. specyfika procesu decyzyjnego w UE jako przedmiot lobbingu w Unii Europejskiej. Instytucje UE i ich relacje z przedstawicielami grup interesu. Grupy interesów i ich wpływ na ograniczenie deficytu demokracji w UE. Kodeks dobrych praktyk przedstawicieli grup interesów. Metody kontroli dzialalności lobbystów na forum UE.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja w grupach, prezentacje PP

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:50 - 13:20, sala 402
Irena Miklaševič 10/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)