Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lobbing w UE 400-US1-3LUE
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 99
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1.J. Czub, A. Vetulani - Cęgiel, Leksykon lobbingu w Unii Europejskiej, Warszawa 2018

2. K. Jasiecki, M. Molęda-Zdziech, U. Kurczewska Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

3. M. M. Wiszowaty Regulacja prawna lobbingu na świecie. Historia, elementy, stan obecny. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008;

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1.Student zna i rozumie podstawowe zalożenia i terminologię z zakresu nauki o lobbingu , KP6_WG2

2. Zna typowe struktury i instytucje w UE oraz w strukturach administracji rządowej i samorzadowej wobec których skierowany jest lobbing KP6_WG3

Zakres tematów:

Istota, geneza i specyfika lobbingu w UE. Podmioty lobbingu w UE(podmioty wewnątrzunijne i zewnętrzne). Metody i techniki lobbingu. Specyfika procesu decyzyjnego w UE jako przedmiot lobbingu w Unii Europejskiej. Instytucje UE i ich relacje z przedstawicielami grup interesu. Grupy interesów i ich wpływ na ograniczenie deficytu demokracji w UE. kodeks dobrych praktyk przedstawicieli grup interesów. Metody kontroli dzialalności lobbystów na forum UE.

Metody dydaktyczne:

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 10:10 - 11:40, sala 402
Irena Miklaševič 10/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)