Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka regionalna 400-US1-3POR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 99
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

S. Pastuszka, Polityka regionalna Unii Europejskiej : cele, narzędzia, efekty, Difin, Warszawa 2012.

J. Staszewska, O. Kolomytseva, Współczesne trendy rozwoju w regionie, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014.

M. Świstak, Polityka regionalna Unii Europejskiej jako polityka publiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.

Literatura uzupełniająca:

M. Dylewski, Financial aspect of the challenges of regional policy in the new programming period, Poznan School of Banking Press, Poznań 2015.

A. Szajnowska-Wysocka, S. Sitek, Koncepcje teoretyczne rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.

Efekty uczenia się:

3POR_W01 - egzamin

3POR _W02 - egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (w szczególnie uzasadnionych przypadkach ustny) oraz dodatkowe punkty za udział w dyskusji.

Do egzaminu dopuszczone zostają osoby, które zaliczyły ćwiczenia.

Skala ocen (%):

<60-70) - 3,0

<70-80) - 3,5

<80-90) - 4,0

<90-100) - 4,5

<100 - 5,0

Zakres tematów:

1. Rozwój regionalny i polityka regionalna

2. Wybrane teorie rozwoju regionalnego

3. Czynniki i bariery rozwoju regionalnego

4. Polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej

5. Instrumenty polityki regionalnej Unii Europejskiej

6. Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej

7. Dokumenty strategiczne rozwoju regionów w Polsce i na Litwie

8. Konkurencyjność polskich i litewskich regionów

9. Strategia rozwoju regionu – zagadnienia teoretyczne

10. Szanse i zagrożenia rozwoju regionów Unii Europejskiej

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:10 - 17:25, sala 304
co drugi czwartek (nieparzyste), 8:30 - 10:45, sala 403
każda środa, 8:00 - 11:00, sala NZ-nauczanie zdalne
Marek Proniewski 10/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)