Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategie przedsiębiorstw handlowych 450-ZN1-3SSPH
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa

T. Domański, Strategie rozwoju handlu, PWE 2005

Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku, M. Sławińska (red. nauk.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

H. Mruk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE 2000

R. Hammond, Smart Retail: Winning Ideas and Strategies from the Most Successful Retailers in the World (4th edition), Pearson Business 2017.

Pomocnicza

Stabryta, Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo naukowe PWN 2022. Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN 2022

Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN 2022.

Efekty uczenia się:

3SSPH_UW01 potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (w tym: gospodarczych, prawnych, kulturowych, politycznych) w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu bazując na zdobytej wiedzy (KA6_UW1) – case study, aktywność

3SSPH_UW02 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania (KA6_UW4) - case study, aktywność

3SSPH_UO01 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (KA6_UO1) – case study

3SSPH_UU01 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (KA6_UU1) – aktywność, case study

3SSPH_KO02 wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej (KA6_KO2) – aktywność

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia ćwiczeń: Ocena z ćwiczeń jest wystawiana na podstawie min. 51% maksymalnej liczby zdobytych punktów z ćwiczeń praktycznych w postaci case study i aktywności

Punktacja szczegółowa:

Case study – 40 pkt

Aktywność – 12 pkt

Razem - 52 pkt

Punktacja ogólna:

47,5-52 pkt – 5

42,5-47 pkt – 4,5

37-42 pkt - 4

32-36,5 pkt -3,5

27-31,5 pkt – 3

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie min. 51 % punktów możliwych do zdobycia na zajęciach oraz obecność na zajęciach. Prowadzący dopuszcza dwie nieusprawiedliwione nieobecności podczas zajęć, kolejne natomiast należy odpracować na konsultacjach. Nieobecność na ponad 50% zajęć, kwalifikuje studenta do niezaliczenia ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wprowadzające. Specyfika zarządzania strategicznego przedsiębiorstw handlowych

2. Zróżnicowanie strategii rozwoju w zależności od branż sprzedażowych i formy dystrybucji

3. Analiza asortymentu w układzie strategicznym

4. Strategie cenowe przedsiębiorstw handlowych

5. Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw handlowych

6. Strategie liderów, challengerów i naśladowców i firm specjalistycznych

7. Strategie B2B i B2C

9. Rozwój technologiczny a strategia przedsiębiorstwa handlowego

Metody dydaktyczne:

Dyskusja nad zagadnieniami poruszanymi w części wykładowej oraz zagadnieniami poleconymi do samodzielnego przygotowania połączona z rozwiązywaniem studiów przypadku w grupach. Ćwiczenia w formie stacjonarnej i/lub zdalnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
2 co druga sobota (nieparzyste), 11:40 - 13:25, sala 303
Aleksandra Kopko 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)