Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza tekstów socjologicznych w języku angielskim- warsztat specjalistyczny 440-SS2-1ATS2
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

A. Giddens, P. W. Sutton, Essential Concepts in Sociology, Cambridge 2014

Z. Bauman, T. May, Thinking Sociologically, Oxford 2001

J. Macionis, Society. The Basics, Upper Saddle River 2004

Efekty uczenia się:

KP7_UK6

potrafi się porozumiewać w języku obcym nowożytnym na poziomie B2+

Metoda weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć

KP7_UK7

potrafi czytać ze zrozumieniem teksty socjologiczne w języku obcym oraz komunikować się w języku obcym z wykorzystaniem terminologii socjologicznej

Metoda weryfikacji: kolokwium

KP7_KR3

ma świadomość znaczenia kompetencji językowych i konieczności z korzystania z publikacji zagranicznych

Metoda weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

1) Obecność – dozwolona jest jedna nieobecność. Pozostałe nieobecności należy zaliczyć na dyżurze w terminie dwóch tygodni od nieobecności.

2) Kolokwium sprawdzające znajomość problematyki poruszanej na zajęciach (np. wyjaśnienie pojęć, analiza problemu)

3) Wprowadzenie - każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do wystąpienia na zajęciach w roli wprowadzającego dany tekst (wprowadzić w jego problematykę i wyjaśnić związane z nim wątpliwości). W przypadku niezaliczenia wprowadzenia należy nadrobić je na dyżurze.

4) Aktywność na zajęciach – na każdych zajęciach można zdobyć punkt za aktywność, aktywny udział podwyższyć ocenę końcową w zależności od liczby uzyskanych punktów (5pkt- podwyższenie oceny o 0,5 oceny wyżej, 10 pkt - podwyższenie oceny o 1)

Zakres tematów:

1. Organizacyjne

2. Inequalities

3. Organization and Power

4. Discourse and Media

5. Urban studies

6. Relationships

7. Diversity and prejudices

8. Emotions

9. Gender

10. Radical sociology

11. Ritual and religion

12. Social movements

13. Sociology and decolonization

14. Sociology and the future

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 28
Jakub Barszczewski 9/ szczegóły
2 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 28
Katarzyna Winiecka 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)