Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody ilościowe 440-SS1-2MIL1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Brzeziński, J. (2020). Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bryman, A. (2016). Social research methods. Oxford University Press.

Groves, R. M., Fowler Jr, F. J., Couper, M. P., Lepkowski, J. M., Singer, E., & Tourangeau, R. (2011). Survey methodology. John Wiley & Sons.

Hornowska, E. (2009). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Efekty uczenia się:

KP7_WG13 ma rozszerzoną wiedzę o współczesnych zagadnieniach psychologii społecznej

KP7_WG14 potrafi scharakteryzować w pogłębiony sposób teorie socjologiczne i psychologiczne dotyczące miejsca jednostki w strukturze

społecznej, tożsamości jednostkowych i kolektywnych

KP7_WG16 posiada poszerzoną wiedzę na temat triangulacji metod

badawczych

KP7_WG17 ma rozszerzoną wiedzę na temat stosowalności poszczególnych metod badawczych i technik zbierania danych, zna ich

ograniczenia

KP7_UW1 potrafi tworzyć nowe typologie lub reinterpretować typologie istniejące w odniesieniu do współczesnych zjawisk społecznych

KP7_UW3 potrafi dokonać krytycznej oceny danych

KP7_UW4 umie umiejętnie i w oparciu o merytoryczne argumenty dobrać metody badawcze i sposób analizy do konkretnych problemów

socjologicznych.

KP7_UW5 potrafi dokonać analizy danych przy wykorzystaniu

zaawansowanych procedur statystycznych

KP7_UW6 potrafi dokonać analizy danych jakościowych oraz ocenić ich wartość i ograniczenia w procesie badawczym

KP7_UW7 potrafi formułować własne opinie, wyciągać wnioski z analizy

KP7_UW8 potrafi samodzielnie stawiać hipotezy badawcze podejmuje próby ich falsyfikacji, krytycznie odnosi się do otrzymanych

wniosków

KP7_UW9 potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z

wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie socjologii

KP7_KK1 ma pogłębioną świadomość zmian zachodzących w terminologii, orientacjach teoretycznych oraz w metodologicznych w

obrębie socjologii

KP7_KK2 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane

z wykorzystaniem różnorodnych źródeł wiedzy oraz odpowiednich metod badawczych

KP7_KK3 potrafi krytycznie wykorzystywać źródła wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zakres tematów:

Plan badawczy

Pomiar: klasyczna teoria testu, teoria odpowiedzi na zadania testowe

Błąd pomiaru

Rzetelność i trafność pomiaru

Budowa kwestionariusza i efekty pytań kwestionariuszowych

Postawy i skale

Dobór próby – pojęcie reprezentatywności i schematy dobru

Użycie danych zastanych – czy zawsze musimy robić własne badania?

Badania zmian dokonujących się w czasie (panel, trendy)

Problem braków odpowiedzi, ważenie danych i posttratyfiakcji

Komunikowanie wyników badań i analiza danych ilościowych

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają postać wykładów; dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 38
Alicja Zawistowska-Sadowska 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)