Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy fizyki magnetyzmu 390-FS2-1PFM
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

C.Kittel, „Wstęp do Fizyki Ciała Sałego”, PWN, Warszawa 1999

Magnetyzm, skrypt profesora L.Dobrzyńskiego – dostępny w czytelni Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku

K.M.Purcel, „Elektryczność i Magnetyzm”, PWN, Warszawa, 1975

A.H.Piekara, „Elektryczność i Magnetyzm”, PWN, Warszawa, 1979

A.Oleś, „Metody doświadczalne fizyki cała stałego”, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 1998

Literatura dodatkowa:

A.H.Morrish, „Fizyczne Podstawy Magnetyzmu”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1970

S.Blumdell, ”Magnetism in Condensed Matter”, Oxford University Press, 2001

Efekty uczenia się:

Student:

1. Rozumie fundamental znaczenie fizyki dla rozwoju technologiczneg, gospodarczego i cywilizacyjnego (K_W01)

2. Rzumie rolę modelu ilościowego i abstrakcyjnego opisu obiektu fizycznego oraz zjawiska fizycznego w zakresie nauk fizycznych (K_W02)

3. Zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz wybrane zjawiska dotyczące elektryczności i magnetyzmu - rozumie treść równań Maxwella K_W10

4. Umie analizować problemy z zakresu elektryczności i magnetyzmu, znajdować i przedstawiać ich rozwiązania w oparciu o zdobytą wiedzę oraz przy wykorzystaniu poznanych narzędzi matematyki wykonywać analizy ilościowe i wyciągać wnioski jakościowe nauki (K_U08)

Metody i kryteria oceniania:

Studenci uczestniczą w dwóch kolokwiach rozwiązując zadania dotyczące omówionych wcześniej na wykładach i konwersatoriach zagadnień.

Zakres tematów:

Konwersatorium skorelowane z treściami wykładu obejmują następujące zagadnienia:

1) Obliczanie siły Lorentza dla ładunku poruszającego się z polu magnetycznym

2) Równanie ruchu magnetycznego momentu dipolowego w zewnętrznym polu magnetycznym.

3) Ćwiczenia rachunkowe dotyczące sprzężenia spin orbita. Oszacowanie energii związanej ze sprzężeniem spin orbita.

4) Określanie symbolu termu atomu w stanie podstawowym na podstawie reguł Hunda. Oszacowanie energii oddziaływania dipolowego magnetycznego na poziomie atomowym.

5) Hamiltonian atomu w zewnętrznym polu magnetycznym – wyraz diamagnetyczny i paramagnetyczny.

6) Funkcje specjalne: funkcja Langevina, Brillouna.

7) Wyprowadzenie wzoru Curie Weissa.

8) Szacowanie szerokości ściany domenowej.

Metody dydaktyczne:

Rozwiązywanie zadań przy tablicy. Zadania do rozwiązania samodzielnego w domu. Dyskusja otrzymanych rozwiązań.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)