Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia roślin 320-BS1-2ERS
Zajęcia terenowe (ZTR) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 24
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Dzwonko Z. 2007.Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Sorus. Poznań-Kraków.

2. Falińska K. 2004. Ekologia roślin. PWN, Warszawa.

3. Falińska K. 2002. Przewodnik do badań biologii populacji roślin. PWN, Warszawa.

4. Faliński J. B. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.

5. Faliński J. B. 2001. Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. PWN, Warszawa.

6. Podbielkowski Z, Podbielkowska M. 1992. Przystosowania roślin do środowiska. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Efekty uczenia się:

1. Student zna zasadnicze procesy ekologiczne kształtujące populacje i zbiorowiska roślinne oraz podstawowe formy i metody ochrony zasobów przyrodniczych (KA6_WG5).

2. Student potrafi stosować podstawowe reguły i techniki prowadzenia badań terenowych z zakresu populacji roślin (KA6_WG7).

3. Student stosuje standardowe metody badań terenowych z ekologii populacji roślinnych w celu określenia struktury przestrzennej, wieku i płci w populacjach oraz uczy się przygotowywać formularze do długoterminowych badań populacyjnych (KA6_UW2).

4. Student identyfikuje podstawowe grupy systematyczne roślin okryto- i nagozalążkowych, rozpoznaje gatunki roślin charakterystyczne dla zbiorowisk roślinnych, w tym gatunki zagrożone i chronione (KA6_UW4).

Sposoby weryfikacji:

- KA6_WG5, WG7, UW2, UW4 - sprawozdanie na ocenę z obserwacji, pomiarów i eksperymentu założonego w terenie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na pozytywną ocenę, na podstawie sprawozdania. Obecność obowiązkowa na wszystkich zajęciach terenowych.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

Zajęcia terenowe - 24 godziny.

1.Struktura i funkcjonowanie zbiorowisk leśnych i łąkowych. (6 godz.).

2.Metody badań struktury, demografii i dynamiki populacji.

- Kryteria wyboru powierzchni badawczych, metody opisu wzorców przestrzennych populacji, zagęszczenia populacji, struktury wieku, wyznaczenie osobnika w przestrzeni. (12 godz.)

- Systemy rozrodu. (6 godz.)

Metody dydaktyczne:

Obserwacje, pomiary w terenie, eksperyment.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 11:00, sala zaj-ter
Edyta Jermakowicz, Paweł Mirski 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)