Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System informacji Geograficznej (GIS) 320-ES1-3SIG
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Urbański J. GIS w badaniach przyrodniczych. Centrum GIS. Uniwersytet Gdański. Gdańsk, ss. 266.

2. Nowak M. 2016. GIS i dane przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ss. 243.

https://press.amu.edu.pl/pl/gis-i-dane-przestrzenne-w-ocenach-oddzialywania-na-srodowisko-podrecznik-dobrych-praktyk-4109.html

3. Szczepanek R. 2013. Systemy Informacji Geograficznej z Quantum GIS – część I i II. Politechnika Krakowska. Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Kraków, ss. 137. https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/25448/file/suwFiles/SzczepanekR_SystemyInformacji.pdf

4. Szczepanek R., Zmuda-Trzebiatowski P. 2020. 0QGIS 3.12 Bukareszt. Samouczek - wstęp do QGIS Politechnika Poznańska .Zakład Systemów Transportowych. Poznań ss. 115. http://www.dts.put.poznan.pl/wp-content/uploads/QGIS/20200519_312_QGIS.pdf

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie nowoczesne metody analiz przestrzennych pomocne w badaniu i zarządzaniu środowiskiem (KA6_WG3)

2. Student potrafi posługiwać się zaawansowanymi narzędziami analiz przestrzennych do wizualizacji i prezentacji danych i zjawisk o charakterze przestrzennym (KA6_UW1, KA6_UW2)

3. Absolwent jest gotów do systematycznego zapoznawania się z najnowszymi narzędziami w celu rozwiazywania problemów związanych z danymi o charakterze przestrzennym (KA6_KK2)

Sposoby weryfikacji:

kolokwium zaliczeniowe, składające się z testu wiedzy teoretycznej (KA6_WG3) oraz wykonywanych zadań praktycznych w środowisku GIS (KA6_UW1, KA6_UW2, KA6_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość opuszczenia jednych zajęć).

2. Pozytywna ocena z zaliczenia końcowego, składającego się z testu wiedzy teoretycznej oraz wykonywanych zadań praktycznych w środowisku GIS

Zakres tematów:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z filozofią i oprogramowaniem GIS. Po ukończeniu kursu student będzie w stanie wizualizować dane przestrzenne, komponować mapy i wykonywać proste analizy na danych przestrzennych.

Szczegółowy wykaz tematów:

1. Co to jest GIS. Układy współrzędnych. Raster-wektor. Interfejs QGIS.

2. Wczytywanie, tworzenie i prosta edycja warstw. Prosta edycja warstw.

3. Zarządzanie stylem.

4. Tabela atrybutów. Kalkulator pól. Zarządzanie wtyczkami. XY Tools.

5. Georeferencja rastra. Wektoryzowanie rastrów.

6. WMS – wczytywanie, źródła danych.

7. Opcje przyciągania. Pasek narzędzi zaawansowanej digitalizacji.

8. Narzędzie geoprocesingu. Narzędzia geometrii.

9. Narzędzie analizy.

10. Etykietowanie obiektów. Wydruk i kompozycja mapy.

11. Wykresy w QGIS.

12. GPS. Przechwytywanie współrzędnych. Pliki GPX.

13. Selekcja danych. Zapytania przestrzenne SQL.

14. Utrwalanie materiału. Zadanie problemowe.

15. Zaliczenie przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

Opis i objaśnienie.

Wykonywanie ćwiczeń według instrukcji podczas zajęć.

Konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Mirski 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)