Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka statystyczna 320-MS1-1MST
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Matematyka dla biologów. D. Wrzosek. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2008.

2. Analiza matematyczna w zadaniach. Część I. W. Krysicki, L. Włodarski Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1999.

3. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników A. Łomnicki. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

1. Fundamentalne prawa z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, podstawowe narzędzia statystyczne i informatyczne niezbędne do opisu zjawisk i procesów przyrodniczych: KP6_WG7.

2. Posługiwać się podstawowymi narzędziami statystycznymi oraz technikami informatycznymi i bioinformatycznymi w celu analizy danych zebranych z doświadczeń i obserwacji: KP6_UW4.

3. Zasięgania opinii specjalistów w przypadku trudnych do rozwiązania problemów naukowych: KP6_KK1.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość opuszczenia jednych zajęć z koniecznością odpracowania).

2. Ocena pracy studenta podczas zajęć.

3. Oceny z pisemnego kolokwium.

Zakres tematów:

1. Potęgi i wyrażenia algebraiczne. Działania na potęgach o wykładnikach całkowitych i wymiernych.

2. Obliczanie pochodnych sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu funkcji. Obliczanie pochodnych funkcji trygonometrycznych.

3. Obliczanie całek nieoznaczonych i oznaczonych.

4. Działania na macierzach: dodawanie i odejmowanie macierzy, mnożenie macierzy przez liczbę, mnożenie macierzy przez macierz.

5. Wybrane zagadnienia z kombinatoryki: kombinacje, permutacje, wariacje z powtórzeniami i bez powtórzeń.

6. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa.

7. Wprowadzenie do statystyki: średnia arytmetyczna i ważona, błąd bezwzględny i względny, odchylenie, wariancja, mediana.

8. Podstawy analizy regresji (prosta regresja liniowa).

Metody dydaktyczne:

Rozwiązywanie zadań podczas laboratoriów, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Olchowik-Grabarek 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)