Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroorganizmy w środowisku - semestr letni 320-MS1-2MSR
Zajęcia terenowe (ZTR) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Błaszczyk M.K. Mikroorganizmy w ochronie środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

2. Walczak M., Burkowska A., Swiontek-Brzezinska M., Kalwsińska A. Podstawy mikrobiologii w teorii i praktyce. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013

Literatura uzupełniająca:

1. Dynowska M., Ejdys E. (red.). Mikologia laboratoryjna. Przygotowanie materiału badawczego i diagnostyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2011

2. Zmysłowska I (red.). Mikrobiologia ogólna i środowiskowa, teoria i ćwiczenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2009

Efekty uczenia się:

1. Student zna podstawowe metody badan terenowych stosowane w mikrobiologii środowiskowej (KP6_U W1).

2. Student umie wykorzystać podstawowe narzędzia terenowe w celu wykonania mikrobiologicznych analiz środowiska oraz prowadzić ich dokumentację (KP6_UW1, KP6_UW4).

3. Student potrafi stosować terminologię fachową z zakresu mikrobiologii środowiska (KP6_UK3).

4. Student szanuje prace własną oraz innych członków zespołu (KP6_UO2).

Sposoby weryfikacji:

1. Bieżąca ocena pracy zespołowej podczas wykonywania analiz w terenie (sprawozdania pisemne) (KP6_U W1, KP6_UW4, KP6_UK3, KP6_UO2).

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (nie dopuszcza się możliwości opuszczenia zajęć terenowych).

2. Pozytywna ocena pracy studenta podczas wykonywania prac terenowych.

3. Pozytywna ocena sprawozdań z poboru prób środowiskowych i przeprowadzonych ich analiz mikrobiologicznych.

Zakres tematów:

1. Techniki poboru prób do analiz mikrobiologicznych z różnych typów ekosystemów.

2. Metody przechowywania i transportu prób środowiskowych przeznaczonych do badań mikrobiologicznych.

3. Określenie rodzajów i liczebności mikroorganizmów w środowisku oraz stanu sanitarnego wybranych ekosystemów wodnych. Porównanie uzyskanych wyników do aktualnie obwiązujących standardów.

Metody dydaktyczne:

1. Praca ze sprzętem terenowym (pobór prób wody, gleby i powietrza oraz oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych środowiska w terenie).

2. Sporządzanie raportów z obserwacji terenowych.

3. Praca z instrukcją - analiza stanu sanitarnego wód i gleb.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Pietryczuk 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)