Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultury in vitro 320-BS2-2KIV
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Stokłosowa S. (red.). 2011. Hodowla komórek i tkanek. PWN, Warszawa

2. Drewa T. 2007. Kultury komórkowe zwierząt i człowieka: przewodnik do ćwiczeń dla studentów kierunku biotechnologia. UMK, Toruń. CM, Bydgoszcz

Literatura uzupełniająca:

1. R. Paduch. 2019. Praktikum z hodowli komórek i tkanek. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

2. H. Bartel. 2012. Embriologia. Wydawnictwo lekarskie PZWL

Efekty uczenia się:

1. Student definiuje podstawowe typy kultur in vitro i opisuje uwarunkowania podstawowych procesów fizjologicznych zachodzących w tych kulturach. KA7_WG1, KA7_WG2

2. Student podaje przykłady praktycznego wykorzystania kultur in vitro w gospodarce i medycynie. KA7_WG7, KA7_WK8, KA7_KK1

3. Student posługuje się terminologią fachową stosowaną do opisu zwierzęcych kultur in vitro. KA7_UW5, KA7_KK1

4. Student korzystając z różnych baz danych dobiera literaturę naukową polsko- i obcojęzyczną właściwie do postawionych zadań, uzyskane informacje syntetyzuje i poddaje krytycznej analizie. KA7_UW5

Sposoby weryfikacji:

KA7_WG1, KA7_WG2, KA7_WG7, KA7_WK8, KA7_KK1, KA7_UW5 - prezentacja multimedialna, konsultacje dotyczące poprawności przygotowania prezentacji multimedialnej przed wystąpieniem ustnym

Metody i kryteria oceniania:

1. Udział w konsultacjach.

2. Bieżąca kontrola i ocena stanu wiedzy studentów w trakcie konwersatoriów.

3. Kontrola obecności studenta na konwersatoriach.

4. Pozytywna ocena prezentacji przygotowanych i wygłoszonych przez studenta oraz poziomu w wiedzy z danego zakresu tematycznego w trakcie dyskusji po wystąpieniu.

Warunkiem zaliczenia konwersatoriów jest uzyskanie pozytywnej oceny za wygłoszoną prezentacje, która oceniana jest pod względem merytorycznym i formalnym.

Zakres tematów:

1. Historia badań nad hodowlą zwierzęcych i ludzkich komórek in vitro

2. Rodzaje i sposoby uzyskiwania linii komórkowych

3. Komórki macierzyste – podział, występowanie i właściwości

4. Komórki macierzyste krwi pępowinowej – pozyskiwanie i wykorzystanie w medycynie

5. Neuralne komórki macierzyste – występowanie, hodowla, perspektywy wykorzystania

6. Mezenchymalne komórki macierzyste

7. Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste – ich uzyskiwanie i potencjalne znaczenie

8. Kultury in vitro jako układy modelowe w badaniach medycznych, wykorzystanie w hodowli tkankowej komórek nieśmiertelnych

9. Mutageneza pierwotnych komórek zarodkowych

10. Transgeneza komórek zwierzęcych i jej wykorzystanie w hodowli tkankowej

11. Metody kultur in vitro w leczeniu niepłodności

12. Klonowanie somatyczne – zasada, metody i przykłady

13. Wykorzystanie zwierzęcych kultur in vitro w biotechnologii

14. Kultury 3D oraz narządy uzyskiwane z hodowli tkankowych – przyszłość transplantologii?

15. Żywe leki w zwalczaniu nowotworów - techniki kultur in vitro w terapii CAR-T.

Metody dydaktyczne:

1. Prezentacje multimedialne.

2. Konsultacje.

3. Dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:30 - 10:00, sala 2066
każda środa, 9:45 - 11:15, sala 2066
każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 2066
Magdalena Czerniecka 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)