Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultury in vitro 320-BS2-2KIV
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Stokłosowa S. (red.). 2011. Hodowla komórek i tkanek. PWN, Warszawa

2. Drewa T. 2007. Kultury komórkowe zwierząt i człowieka: przewodnik do ćwiczeń dla studentów kierunku biotechnologia. UMK, Toruń. CM, Bydgoszcz

Literatura uzupełniająca:

1. R. Paduch. 2019. Praktikum z hodowli komórek i tkanek. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

2. H. Bartel. 2012. Embriologia. Wydawnictwo lekarskie PZWL

Efekty uczenia się:

1. Student definiuje podstawowe typy kultur in vitro i opisuje uwarunkowania podstawowych procesów fizjologicznych zachodzących w tych kulturach. KA7_WG1, KA7_WG2

2. Student zna podstawowe metody kultur in vitro, potrafi wykonać zadania laboratoryjne w zakresie zakładania, prowadzenia zwierzęcych kultur in vitro i analizy uzyskanych wyników. KA7_UW5, KA7_KK1

3. Student posługuje się terminologią fachową stosowaną do opisu zwierzęcych kultur in vitro. KA7_UW5

4. Student potrafi pracować w grupie, wykazuje postawę otwartą w stosunku do praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu kultur in vitro. KA7_KK1

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

KA7_WG1, KA7_WG2, KA7_UW5, KA7_KK1 - Bieżąca ocena postępów studenta podczas zajęć oraz ocena dokumentacji z przeprowadzonych doświadczeń i cotygodniowych obserwacji.

Metody i kryteria oceniania:

1. Bieżąca ocena postępów studenta podczas zajęć.

2. Ocena dokumentacji z przeprowadzonych doświadczeń i cotygodniowych obserwacji. Dokumentacja jest prezentowana przez

studentów w formie prezentacji multimedialnej podczas zajęć podsumowujących wykonany eksperyment.

Zakres tematów:

1. Organizacja i wyposażenie laboratorium zwierzęcych kultur in vitro. Zasady bezpieczeństwa i pracy w warunkach sterylnych. (Nauka

obsługi urządzeń i sprzętu znajdującego się w pracowni np. komora laminarna, naczynie Dewara, wirówka, mikroskop świetlny o

odwróconej optyce).

2. Przygotowanie mediów do prowadzenia kultur komórkowych. Procedura rozmrażania komórek linii nowotworowej HeLa-C, zakładanie

kultury komórkowej.

3. Okresowa ocena stanu kultury (ocena kondycji komórek i stanu konfluencji kultury w mikroskopie odwróconym), wymiana pożywki i

pasażowanie komórek adherentnych.

4. Zakładanie, prowadzenie i ocena parametrów kultur eksperymentalnych w różnych wariantach pożywek: kontrolnych, wzbogaconych

tiaminą i zawierających antywitaminy.

5. Ocena żywotności komórek z zastosowaniem testu MTT oraz ocena tempa przyrostu liczby komórek przy użyciu licznika komórek i

cytometru przepływowego.

6. Opracowanie, prezentacja i dyskusja uzyskanych wyników.

Metody dydaktyczne:

Wykonywanie zadań laboratoryjnych zgodnie z instrukcjami prowadzącego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:30 - 10:00, Budynek Wydział Biologii - Kampus, sala 2083
każda środa, 9:45 - 11:15, (budynek nieznany), (sala nieznana)
każdy piątek, 9:45 - 11:15, Budynek Wydział Biologii - Kampus, sala 2083
Magdalena Czerniecka 13/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)