Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot do wyboru - Aeropalinologia i melisopalinologia w życiu człowieka 320-BS2-2PDW70
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

1. Student zna nowoczesne metody statystyczne w programie POLPAL, stosowane w badaniach palinologicznych do analizy wyników (KA7_WG6)

2. Student potrafi wykorzystywać wirówkę podczas maceracji produktów pszczelich: miodu i obnóży użytych jako pożywienie, lekarstwa, składniki kosmetyków (KA7_UW2)

3. Student potrafi wykorzystać mikroskop świetlny do klasyfikacji ziaren pyłku w celu rozwiązywania problemów badawczych dotyczących znaczenia produktów pszczelich o różnym składzie taksonomicznym roślin (KA7_UW2)

4. Student potrafi samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową jako palinologa na podstawie umiejętności jakie zdobył na laboratoriach z klasyfikacji ziaren pyłku (KA7_UU8)

5. Student jest gotowy do stałego poszerzania swoich nowo zdobytych umiejętności, rozpoznawania ziaren pyłku na laboratoriach, będących częścią jego dorobku zawodowego (KA7_KR5)

Sposoby weryfikacji:

KA7_WG6,UW2, UU8, KR5 - sprawozdanie z przeprowadzonych eksperymentów (student jest zobowiązany skonsultować wyniki analiz przed złożeniem sprawozdanie zaliczeniowego)

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie laboratoriów w formie sprawozdań.

Obecność na zajęciach obowiązkowa (brak obecności trzeba nadrobić w formie sprawozdania).

Zakres tematów:

1. Praca w laboratorium maceracja obnóży i miodów.

2. Charakterystyka składu ziaren pyłku w poszczególnych obnóżach ich rozpoznawanie i klasyfikacja obnóży.

3. Charakterystyka składu ziaren pyłku w różnych odmianach miodów, ich rozpoznawanie i klasyfikacja miodów.

4. Badanie opadu pyłkowego z rejonów miasta Białystok.

5. Opad pyłkowy i jego znaczenie w badaniach nad odtwarzaniem klimatu.

Metody dydaktyczne:

Praca w laboratorium, dyskusja, rozwiązywanie problemów badawczych, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 12:30 - 14:45, sala 3013
Magdalena Fiłoc 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)