Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia programowania I 360-FS1-2PPG1
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. N. Conner, M. MacDonald, „Office 2010 PL, nieoficjalny

podręcznik”, Helion 2011,

2. Ray, Deborah S., "Access 2002/ XP PL", Helion 2003

3. T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, E. Schlegl, „Nie za krótkie

wprowadzenie do systemu LaTeX 2e. Albo LaTeX 2e w 88

minut”

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Umie stworzyć bazę danych, tzn. stworzyć tabele i powiązania między nimi, umie wyszukiwać informacje w danej bazie danych poprzez stosowanie filtrów albo kwerend, umie tworzyć formularze ułatwiające wpisywanie danych, tworzyć raporty wymaganych informacji z bazy danych. - praca zaliczeniowa;

Zna możliwości wykorzystania podstawowych aplikacji użytkowych służących do budowania dokumentów tekstowych (Word, Excel, LaTEX), zna możliwości wyszukiwania informacji w internecie. - praca zaliczeniowa; stworzenie pracy w TEXu;

Potrafi używać programu LaTEX do pisania i edytowania tekstów matematycznych. - praca zaliczeniowa; stworzenie pracy w TEXu; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Potrafi przygotować oraz przedstawić prezentację wybranego zagadnienia na forum grupy. - praca zaliczeniowa;

Zna zasady bhp przy komputerze. - obserwacja ciągła aktywności studenta;

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie prac zaliczeniowych przygotowanych przez studentów na koniec realizacji każdej partii materiału dotyczacych programów Acces, Latex.

Ocena wystawiona na postawie średniej wartości procentowych z zaliczeń.

Skala ocen

51% - 60% ocena 3

61% - 70 - ocena 3,5

71% - 80 % ocena 4

81% - 90 % - ocena 4,5

91% - 100% 0cena 5

Zakres tematów:

Treść zajęć:

1. Baza danych: opis elementów bazy typu: tabele, formularze, kwerendy, raporty, praca w programach Access, Excel.

2 Praca w programie LaTeX: tworzenie tekstu, pisanie tekstów matematycznych, podział logiczny dokumentu, sporządzanie tabel, spisu treści, wklejanie obrazów, przygotowanie prezentacji w z użyciem klasy beamer. Porównanie programów Word i LaTeX.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad projektem, praca nad wystąpieniem, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 1014
Justyna Makowska 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)