Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna II 360-MS1-1AM2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 90
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

KA6_WG01 dobrze rozumie rolę i znaczenie dowodu w matematyce, a także pojęcie istotności założeń,

KA6_WG03 zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki,

KA6_WG04 zna podstawowe przykłady zarówno ilustrujące konkretne pojęcia matematyczne, jak i pozwalające obalić błędne hipotezy lub nieuprawnione

rozumowania;

KA6_WG05 zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej,

KA6_UW07 umie wykorzystać twierdzenia i metody rachunku różniczkowego funkcji jednej i wielu zmiennych w zagadnieniach związanych z optymalizacją;

KA6_UW08 umie stosować podstawowe metody całkowania funkcji jednej i wielu zmiennych; potrafi wyrażać pola powierzchni gładkich i objętości jako odpowiednie całki;

KA6_UW25 umie wykorzystać najważniejsze twierdzenia z poznanych działów matematyki do rozwiązywania standardowych zadań;

Metody i kryteria oceniania:

1.Przewidziane są następujące prace pisemne: kolokwia, kartkówki, prace domowe. Prowadzący wyznacza dwa terminy każdego z kolokwiów, przy czym drugi termin jest terminem poprawkowym.

2. Ocenę końcową stanowią punkty zdobyte na kolokwiach, kartkówkach i pracach domowych. Aby zaliczyć ćwiczenia student musi zdobyć przynajmniej połowę możliwych do zdobycia punktów i zaliczyć przynajmniej 2 z 3 kolokwiów. Oceny końcowe wystawiane są zgodnie z następującym kryterium:

• 90%-100% możliwych do zdobycia punktów- bardzo dobry

• 80%-89% możliwych do zdobycia punktów – dobry plus

• 70%-79% możliwych do zdobycia punktów – dobry

• 60%-69% możliwych do zdobycia punktów – dostateczny plus

• 50%-59% możliwych do zdobycia punktów – dostateczny

• Mniej niż 50% możliwych do zdobycia punktów- niedostateczny

4. Prowadzący może podnieść ocenę o 0,5 stopnia w przypadku, gdy student wykazał się dużą aktywnością w czasie zajęć, bądź zaliczył wszystkie kolokwia w pierwszym możliwym terminie.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, rozwiązywanie zadań rachunkowych, praca w grupach, dyskusja, samodzielna praca nad zadaniami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 10:30 - 12:45, sala 3004
każdy czwartek, 11:30 - 13:45, sala 3006
Elwira Wawreniuk 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)