Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do informatyki 360-MS1-2WDI
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Brookshear J.G., Brylow D: Informatyka w ogólnym zarysie, Wydanie XIII, PWN, 2022.

2. Harel D., Feldman Y.,.: Rzecz o istocie informatyki algorytmika, WNT, Warszawa 2007

3. Wirth N.: Algorytmy+struktury danych=programy, WNT, 2002

4. Stallings W.: Organizacja i architektura systemu komputerowego Tom I i II, Wydanie XI, PWN, Warszawa 2022.

5. A. Silberschatz, P.B. Galwin, G. Gagne: Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Warszawa 2005

6. Penrose R.: Nowy umysł cesarza, O komputerach, umyśle i prawach fizyki, Wyd. Zysk i S-ka, 2021.

7. Sobaniec C., System operacyjny Linux — przewodnik użytkownika, Nakom. Poznań 2002.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się w ramach realizacji przedmiotu:

Potrafi przedstawić binarną reprezentację liczb całkowitych i rzeczywistych; mechanizmy odpowiadające elementarnym działaniom arytmetycznym w stosunku do zapisu binarnego - KA6_UW15, KA_UW16

Rozumie organizację i budowę komputera, zna model komputera wg von Neumanna; zna podstawowe algorytmy (sortowania, kompresji danych); potrafi zaimplementować wybrane z nich w wybranym języku programowania, umie ułożyć i analizować algorytm zgodny ze specyfikacją i zapisać go w wybranym języku programowania - KA6_UW15, KA6_UW16

Potrafi posługiwać się co najmniej jednym pakietem oprogramowania użytkowego - KA6_UW01

Zna podstawowe metody minimalizacji funkcji logicznych oraz ich realizacji - KA6_UW15, KA6_UW16

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia - KA6_KK01

Potrafi pracować zespołowo - KA6_UO01

Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych - KA6_UU02

Po zrealizowaniu przedmiotu student uzyskuje podstawy metodologiczne uprawiania i uczenia się matematyki /elementów informatyki - KA6_UW26

Sposoby weryfikacji: zaliczenie pisemne; kolokwium; domowe prace rachunkowe/problemowe; projekt; prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji: zaliczenie pisemne; kolokwium; domowe prace rachunkowe/problemowe; projekt; prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Uzyskanie 51% maksymalnej liczby wszystkich punktów.

Liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach w semestrze wynosi 20% zajęć.

Zakres tematów:

Wprowadzenie do informatyki - rola algorytmów, przechowywanie danych (bity, bajty, pamięć główna i masowa). Systemy binarne. Konwersja systemów liczbowych. Arytmetyka komputerów - dodawanie, odejmowanie, mnożenie liczb dwójkowych (całkowitych dodatnich, ze znakiem w zapisie U2). Arytmetyka zmiennoprzecinkowa. Logika komputerów. Operacje logiczne. Układy i funkcje logiczne. Bramki logiczne. Minimalizacja funkcji logicznych z pomocą twierdzeń algebry Boolea, metodą tablic Kaprnaugha. Realizacja układowa półsumatora i sumatora (wielobitowego) programem Digital Works . Dane i programowanie - podstawy programowania komputerów. Kodowanie informacji. Kompresja danych. Praca w systemach operacyjnych (Windows, Linux), instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych. Bezpieczeństwo - procedury logowania, uwierzytelnianie. Budowa systemu komputerowego – magistrale, BIOS – funkcje, upgrade. Program Setup BIOS. Wykorzystanie algorytmów w praktyce - reprezentacja algorytmu, struktury iteracyjne i rekurencyjne. Realizacja prostych programów (skryptów) w przykładowych językach programowania.

Metody dydaktyczne:

Laboratorium: 30 godz., prezentacja, laboratorium, konsultacje, programy komputerowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 1012
Wiesław Półjanowicz 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)