Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka matematyczna 360-MF2-2SM
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Biecek P., Analiza danych z programem R. Modele liniowe z efektami stałymi, losowymi i mieszanymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, wydanie drugie

2. Biecek P., Przewodnik po pakiecie R, Oficyna Wydawnicza GiS, 2017.

Efekty uczenia się:

Zna pakiet R/SPSS służący do statystycznej obróbki danych. - domowe prace rachunkowe/problemowe; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Orientuje się w podstawach statystycznej obróbki danych. - prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Potrafi wyznaczyć statystyki i estymatory o zadanych własnościach, jak również testować hipotezy. - prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Posiada umiejętność wyrażania w mowie i piśmie treści statystycznych. - obserwacja ciągła aktywności studenta;

Metody i kryteria oceniania:

1. Podstawą do zwolnienia studenta z części lub całości zajęć może być

• uzyskanie zgody dziekana na IOS, o ile przedmiot nie znalazł się w wykazie przedmiotów, na które student ma obowiązek uczestniczyć,

• realizacji przez studenta IPS,

• kolizji zajęć z powodu studiów na dwóch kierunkach,

• kolizji zajęć z powodu powtarzania przedmiotu.

Zgodę na zwolnienie z zajęć udziela prowadzący w ciągu 30 dni od rozpoczęciu semestru w przypadku IOS oraz w ciągu 7 dni od rozpoczęcia semestru w pozostałych przypadkach. Uzyskanie zgody na zwolnienie z zajęć nie jest możliwe po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim.

2. Opuszczenie przez studenta 20% zajęć przewidzianych planem stanowi podstawę do ich niezaliczenia (§20 ust. 1 Regulaminu Studiów UwB).

3. Prowadzący wystawia ocenę końcową zgodnie z określoną na końcu skalą ocen.

4. Podstawą zaliczenia zajęć jest przygotowanie pracy (projektu) pokazującej stosowanie R/SPSS do analizy statystycznej, za którą można otrzymać łącznie 100 punktów.

5. Zaliczenie może być przeprowadzone w formie zdalnej zgodnie z zarządzeniami władz dziekańskich.

Wymagania techniczne to:

1) połączenie internetowe umożliwiające kontakt ze studentem

2) przesłanie przez studenta projektu w ustalonym czasie.

Skala ocen:

• niedostateczny – do 50,99 punktów,

• dostateczny – od 51,00 do 60,99 punktów,

• dostateczny plus – od 61,00 do 70,99 punktów,

• dobry – od 71,00 do 80,99 punktów

• dobry plus – od 81,00 do 90,99 punktów,

• bardzo dobry – od 91,00 punktów.

Zakres tematów:

Wielowymiarowa analiza statystyczna z wykorzystaniem programu R/SPSS.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, dyskusje w grupach problemowych, projekt statystyczny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:00 - 13:45, sala 2010
Tomasz Czyżycki 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)