Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot do wyboru 5 - Rośliny użytkowe 320-Es1-2PDW5D
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Podbielkowski Z. 1992. Rośliny użytkowe. WSiP, Warszawa.

2. Budzyński W., Zając T. (red.) 2010. Rośliny oleiste, uprawa i zastosowanie. PWRiL, Poznań.

3. Szempliński W. 2017. Rośliny zielarskie. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.

4. Szempliński W. (red.) 2012. Rośliny rolnicze. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.

5. Bonenberg K. 1988. Rośliny użyteczne człowiekowi. Instytutu Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.

6. Węglarscy J. i K. 2008. Użyteczne rośliny tropików. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

7. Hlava B., Lanska D. 1983. Rośliny przyprawowe. PWRiL, Warszawa.

8. Singh R. 2015. Medicinal plants: A review. Journal of Plant Sciences, 3(1), 50-55. http://article.jopsci.org/pdf/10.11648.j.jps.s.2015030101.18.pdf

Efekty uczenia się:

1. Student rozróżnia grupy organizmów i podaje ich cechy charakterystyczne: KA6_WG1

2.Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię stosowaną w naukach biologicznych: KA6_WK1

3. Student wykonuje podstawowe obserwacje i eksperymenty i właściwe je interpretuje: KA6_UW2

4. Student potrafi poddać krytycznej analizie przydatność zdobytej wiedzy : KA6_UW4

Sposoby weryfikacji:

KA6_WG1, WK1, UW2, UW4: kolokwium pisemne na ocenę

Metody i kryteria oceniania:

wymagana obecność na zajęciach, wypełnianie kart tematycznych do poszczególnych tematów, kolokwium pisemne na ocenę

Zakres tematów:

1. Rośliny jako źródło drewna

2. Rośliny lecznicze i trujące

3. Rośliny jako źródło skrobi

4. Mniej typowe rośliny skrobiodajne oraz rośliny jako źródło inuliny

5. Włókna roślinne

6. Rośliny olejodajne

7. Pelety roślinne

Metody dydaktyczne:

pokaz, obserwacja mikro- i makroskopowa, degustacja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 3013
Danuta Drzymulska, Edyta Jermakowicz, Paweł Mirski 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)