Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny - Molekularne podstawy adaptacji termicznych 320-BS2-2WM43
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Fizjologia zwierząt - adaptacja do środowiska. K. Schmidt-Nielsen. 2008. PWN.

Biochemia. J.M. Berg, L. Stryer, J.L. Tymoczko, G.J. Gatto. 2018. PWN.

Patofizjologia człowieka w zarysie. J.W. Guzek. 2015. PZWL.

Immunologia. J.Gołąb, M. Jakóbisiak, T. Stokłosa, W. Lasek. 2017. PWN

Literatura dodatkowa:

Thermal Adaptation. A Theoretical and Empirical Synthesis. M. Angiletta. 2009. Oxford University Press.

Animal Phsyiology. R.W. Hill. 2017. Oxford University Press.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student potrafi wyjaśnić podstawowe róznice między organizmami endo- i ektotermicznymi KA7_WG1.

Student rozumie złożoność interkacji mięzy organizmami żywymi a ich termicznym otoczeniem KA7_WG7.

Umiejętności:

Student umie samodzielnie wyszkuać najnowsze źródła i materiały naukowe dotyczące adaptacji termicznych, w tym zewiązanych ze zmianmi klmiatu KA7_UW5.

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do samodzielnego poszerzania swojej wiedzy KA7_KK1.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach. Dopuszczana jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach.

2. Zaliczenie wykładu: Zaliczenie pisemne na ocenę.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w

Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

- ciepło i temperatura;

- mechanizmy wymiany ciepła z otoczeniem;

- metabolizm i ciepło;

- termoregulacja (mechanizmy, koszt, zakres i możliwości);

- gorączka (mechanizm, znaczenie);

- temperatura a stres;

- strategie gospodarowania energią a warunki termiczne;

- adaptacje do życia w niskiej temperaturze (mechanozmy);

- adaptacje do życia w wysokiej temperaturze (mechanizmy);

- ograniczenia termiczne;

- zmiana klimatu a adaptacje termiczne.

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja, praca z literaturą, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala 2041
Julita Sadowska 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)