Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki multimedialne 420-IS2-1TMUL-22
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Bednarek J. Multimedia w kształceniu, Mikom, Warszawa 2006

Sayood K., Kompresja danych wprowadzenie, Wydawnictwo RM 2002, Warszawa

Bremer A., Sławik M., Technologia informacyjna z informatyką, Videograf, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca:

Danowski B., Komputerowy montaż wideo – ćwiczenia praktyczne, Helion Gliwice 2006

Zimek R., SwiSHmax – animacje Flash – jakie to proste, Mikom , Warszawa 2007

Woźnicki J., Podstawowe techniki przetwarzania obrazu, WKŁ, Warszawa 1996.

Foley J.D. i inni, Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT, Warszawa 2001

Sokół R., MP3 i DivX – ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice 2002

Kurose J., Ross K., Sieci komputerowe od ogółu do szczegółu z Internetem w tle, Helion 2006

Heim K., Metody kompresji danych, Mikom, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

Umiejętności:

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, przeanalizować problem i zaprojektować aplikację multimedialną zastosowaną do danego problemu - obserwacja ciągła aktywności na zajęciach, dyskusja problemowa.

Potrafi dobrać właściwą reprezentację wiedzy dla dziedziny multimediów, opracować odpowiednią strukturę bazy wiedzy, zaimplementować ją, potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej z dziedziny multimediów - obserwacja ciągła aktywności na zajęciach, dyskusja problemowa., praca z literaturą.

Potrafi w krytyczny sposób ocenić wyniki eksperymentów dobierając właściwą metodę wnioskowania przy tworzeniu interaktywnych aplikacji prezentacyjnych - obserwacja ciągła aktywności na zajęciach, dyskusja problemowa.

Potrafi stworzyć aplikację multimedialną łączącą grafikę, dźwięk, film i animacje w dowolnej technologii informatycznej oraz zaprezentować i omówić jej działanie - obserwacja ciągła aktywności na zajęciach, dyskusja problemowa., praca domowa.

Potrafi myśleć i rozwiązywać problemy w kreatywny sposób - obserwacja ciągła aktywności na zajęciach.

Kompetencje społeczne:

Uzupełnia systematycznie swoją wiedzę z nowych zagadnień w obszarze technik multimedialnych i narzędzi do ich tworzenia - obserwacja ciągła aktywności na zajęciach, praca z literaturą.

Weryfikacja - obserwacja pracy studenta na zajęciach oraz ocena wykonanego zadania na podstawie prezentacji tego zadania (aplikacji multimedialnej) przez studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie laboratorium - ćwiczenia praktyczne oraz wykonanie aplikacji multimedialnej. Uzyskanie 51% ogólnej liczby punktów.

Liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach w semestrze wynosi 20% zajęć. Gdy przekroczone 20% nieobecności, to trzeba je odpracować podczas konsultacji

Zakres tematów:

Badanie funkcji i mechanizmów multimedialnych w systemach operacyjnych. Badanie charakterystyk informacyjnych mono i stereo obiektów dźwiękowych, tworzenie specjalistycznych efektów dźwiękowych za pomocą pakietów medialnych. Porównalna analiza pakietów multimedialnych do agregowania i edytowania różnorakich obiektów medialnych w postaci prezentacji lub innego produktu. Elementy składowe i metody tworzenia prezentacji (aplikacji) multimedialnych. Poznanie i opanowanie programów wideokonferencyjnych, komunikatorów internetowych, telefonii internetowej. Badanie mechanizmów i oprogramowania do odbierania w Internecie informacji multimedialnej audio/wideo. Badanie technik kompresji obrazów, wideo i dźwięku. Cyfrowy zapis i obróbka dźwięku. Zapisywanie i obróbka sekwencji wideo, praca z kamerami cyfrowymi, odbiornikiem TV, aplikacjami ang. video capturing. Tworzenie i obróbka sekwencji wideo. Animacje komputerowe. Internetowy przekaz obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym. Projekt aplikacji multimedialnej z wykorzystaniem obiektów multimedialnych - obrazów ruchomych (filmów), dźwięków, animacji, grafiki, tekstu.

Metody dydaktyczne:

Laboratorium: 15 godz., konsultacje, projekt multimedialny., praca w grupie, demonstracja, analiza przypadku..

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 2042
Wiesław Półjanowicz 11/ szczegóły
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 2042
Wiesław Półjanowicz 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)