Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy rachunkowości i finansów 360-MS2-1ER
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Wskazana w części A sylabusa

Efekty uczenia się:

Zna elementy sprawozdania finansowego i podstawowe zasady prowadzenia księgowości - przygotowanie pracy pisemnej i/lub prezentacji multimedialnej na zadany temat

Zna wybrane modele i metody matematyczne wykorzystywane w analizie finansowej firm - przygotowanie pracy pisemnej i/lub prezentacji multimedialnej na zadany temat

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia wykładu jest osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. Podstawą ustalenia oceny końcowej jest liczba punktów uzyskanych z pracy pisemnej i/lub prezentacji na zadany temat.

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie powyżej 50% punktów. Skala ocen zgodna z zapisami Regulaminu Studiów UwB.

Zakres tematów:

System rachunkowości: funkcje i zasady.

Elementy sprawozdania finansowego.

Zdarzenia i operacje gospodarcze.

Konto księgowe: charakterystyka i zasady funkcjonowania.

Etapy procesu przetwarzania informacji księgowych: dziennik jednostki, zestawienie obrotów i sald.

Zapisy dostosowawcze.

Wycena aktywów trwałych. Metody amortyzacji.

Ewidencja i wycena zapasów według cen rzeczywistych oraz planowanych.

Analiza wskaźnikowa bilansu oraz rachunku zysków i strat: wskaźniki płynności, rentowności, zadłużenia.

Analiza progu rentowności.

Metody oceny projektów inwestycyjnych.

Elementy rachunku kosztów.

Metody dydaktyczne:

wykłady z elementami dyskusji, praca nad literaturą, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 3004
Elżbieta Majewska 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)