Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika matematyczna 360-MS2-2LM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

W. Pogorzelski, Klasyczny rachunek zdań, PWN 1975.

W. Pogorzelski, Klasyczny rachunek kwantyfikatorów, PWN 1981.

W. Marek, J. Onyszkiewicz, Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach, PWN 2012.

J. Słupecki, L. Borkowski, Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości, PWN 1969

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń będzie bieżąca aktywność na zajęciach, prace zaliczeniowe (co najmniej dwie w czasie semestru). Dopuszcza się dwie nieobecności nieusprawiedliwione na zajęciach w czasie semestru.

Zakres tematów:

Algebra Boole' jako dystrybutywna krata komplementarna. Aksjomatyzacja klasycznego rachunku zdań. Reguły dowodzenia, pojęcie dowodu, dowód typu hilbertowskiego. Klasyczne twierdzenie o dedukcji. Niesprzeczność klasycznego rachunku zdań. Pełność klasycznego rachunku zdań. Zupełność klasycznego rachunku zdań. Rachunek kwantyfikatorów.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, dyskusja, studiowanie literatury.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 3006
Aneta Sliżewska 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)