Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Formy finansowania nauk społecznych 270-DZS3-1FFNS
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Strony internetowe instytucji oferujących finansowanie i dofinansowanie badań naukowych, w tym: NCN (Narodowe Centrum Nauki), MNiSW (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) NCBR (Narodowe centrum Badan i Rozwoju), FNP (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, ERC (European Research Council)

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

https://www.gov.pl/web/ncbr/platforma-konkursowa

https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-nprh

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do

https://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/

https://erc.europa.eu/projects-figures/erc-funded-projects

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

SDNS_WK02 Ekonomiczne aspekty działalności naukowej

Sposób weryfikacji - punktowany test na ostatnich zajęciach (40% całkowitej punktacji w ramach przedmiotu)

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

SDNS_UO02 Przygotować wniosek o środki finansowe przyznawane na cele badawcze, w szczególności służące rozwojowi młodych naukowców

Sposób weryfikacji - sprawdzian on-line w postaci przygotowania fragmentów wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu PRELUDIUM ogłoszonego przez NCN (60% całkowitej punktacji w ramach przedmiotu)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę: test (40% oceny) oraz sprawdzian - próbne przygotowanie fragmentów wniosku o finansowanie projektu w ramach konkursu PRELUDIUM NCN (60% oceny - podstawowe informacje o projekcie, opis skrócony oraz kosztorys projektu)

Zakres tematów:

W trakcie zajęć poruszane będą następujące zagadnienia:

1. Krajowe i zagraniczne instytucje oferujące środki finansowe na realizację badań naukowych

2. Formularze wniosków on-line (m.in. ZSUN OSF)

3. Zasady tworzenia budżetu projektu z uwzględnieniem wymagań instytucji finansującej

4. Strategia kształtowania kariery naukowej

5. Plan badań jako niezbędny element projektu i wniosku o dofinansowanie

6. Zasady tworzenia streszczenia oraz opisu merytorycznego projektu

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja na zajęciach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:45 - 17:15, sala C2.3 (wyk)
Monika Kondratiuk-Nierodzińska, Piotr Guzowski 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)