Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosowana algebra liniowa 360-MS1-3SAL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Metody i kryteria oceniania:

1. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się.

2. Do zaliczenia przedmiotu dopuszczony jest student, który uzyskał zaliczenie ćwiczeń.

3. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie pisemnej. Z pracy pisemnej student może uzyskać maksymalnie 50 punktów.

4. Ocena końcowa zgodna jest ze skalą ocen z par. 23 ust. 6 Regulaminu studiów UwB:

• niedostateczny – do 50,9% punktów;

• dostateczny – od 51%do 60% punktów;

• dostateczny plus – od 61% do 70% punktów;

• dobry – od 71% do 80% punktów;

• dobry plus – od 81% do 91% punktów;

• bardzo dobry – od 91% punktów.

Zakres tematów:

1. Zastosowania podstawowych narzędzi algebry liniowej takich jak: układy równań liniowych, równania macierzowe, wektory i wartości własne m. in. w biologii, chemii, ekonomii.

2. Macierze nieujemne. Macierze nieredukowalne. Twierdzenie Perrona-Frobeniusa.

3. Zastosowanie twierdzenie Perrona-Frobeniusa.

Model przepływów międzygałęziowych Leontiewa. Model

populacyjnym Leslie'go, algorytm PageRank

4. Wybrane zagadnienia programowania liniowego: metoda graficzna rozwiązywania zagadnień PL, algorytm sympleks.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 3006
Agnieszka Stocka 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)