Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot do wyboru Blok 3 - Nutraceutyki i ich rola w profilaktyce chorób cywilizacyjnych 320-BS1-3PDW3
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

"Suplementy diety dla Ciebie" Iwona Wawer, Wydawnictwo Wektor

"Nutraceuticals: An emerging therapeutic approach against the

pathogenesis of Alzheimer’s disease" Pritam Sadhukhan, Sukanya Saha, Sayanta Dutta, Sushweta Mahalanobish, Parames C. Sil.

Pharmacological Research 129 (2018) 100–114

"Polyphenols in Health and Disease: Gut Microbiota, Bioaccessibility, and Bioavailability" : Bié, J.; Sepodes, B.; Fernandes, P.C.B.;

Ribeiro, M.H.L.

2023, 3, 40–72. https://doi.org/10.3390/ compounds3010005

Inne publikacje polskojęzyczne i anglojęzyczne poruszające tematykę nutraceutyków.

Efekty uczenia się:

1. Student posługuje się fachową terminologią w celu wyjaśnienia wybranych mechanizmów biologicznej aktywności nutraceutyków na

poziomie molekularnym.

2. Student nabiera praktycznej umiejętności pracy z aparaturą stosowaną w analizach potencjału biologicznego nutraceutyków oraz

interpretacji otrzymanych wyników.

3. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy w laboratorium i świadomość poszanowania pracy własnej i innych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Bieżąca ocena pracy podczas analizy uzyskanych wyników w trakcie zajęć.

2. Pozytywne zaliczenie sprawozdań z wykonanych prac laboratoryjnych.

3. Obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość opuszczenia jednych zajęć z koniecznością odpracowania).

4. Pozytywna ocena pracy studenta podczas zajęć.

5. Pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów (pozytywna ocena kolokwium testowego)

Prowadzący:

dr Ewa Olchowik-Grabarek

dr hab. Szymon Sękowski

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne, przygotowanie prób do pomiarów glikacji białek

2. Oznaczanie zdolności antyoksydacyjnej nutraceutyków na zasadzie redukcji rodnika DPPH

3. Badanie oddziaływania polifenole z białkami błon komórek bakteryjnych

4. Ocena antyglikacyjnej aktywności polifenoli

5. Kolokwium

Metody dydaktyczne:

1. Wykonywanie ćwiczeń według instrukcji.

2. Opracowanie wyników w formie sprawozdań.

3. Konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 10:30 - 12:45, sala 2056
Ewa Olchowik-Grabarek, Szymon Sękowski 9/ szczegóły
2 każdy wtorek, 13:00 - 15:15, sala 2056
Ewa Olchowik-Grabarek, Szymon Sękowski 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)