Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historii motoryzacji w XX w 350-HS2-2PF7
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

• Aleksander Marian Rostocki, Historia starych samochodów, Warszawa 1988.

• Aleksander Marian Rostocki, Kolekcja starych samochodów, Warszawa 1991.

• Witold Rychter, Dzieje samochodu, Warszawa 1983.

• Steven Watts, The People's Tycoon : Henry Ford and the American Centur, Vintage, 2006.

• Jonathan Glancey, The Car - a History of the Automobile, Carlton, 2008.

• Raymond Flower, Michael Wynn Jones, 100 years on the road: a social history of the car, New York 1981.

• Jan P. Norbye, The Complete History of the German Car, Portland 1987.

• Alan Friedman, Agnelli and the network of italian power, London 1988.

• Brian Laban, The Ultimate History of Ferrari, Bath 2002.

• John Reynolds, Andre Citroen: The Man and the Motor Cars, Basingstoke 1997.

• Marco Ruiz, Complete History Of The Japanese Car. Portland, 1986.

• Denis Veilleux, The Automotive Bibliography: 13,000 Works in English, Czech/Slovak, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Slovenian, Spanish and Swedish, Jefferson NC 2003.

• Steven E. Alford, An Alternative History of Bicycles and Motorcycles: Two-Wheeled Transportation and Material Culture, New York 2016.

• Adam Zakrzewski, Auto-Moto PRL. Władcy dróg i poboczy, Warszawa 2009.

• Historia polskiej motoryzacji. Samochody osobowe i jednoślady, oprac. Cezary Krysiuk et al., Warszawa 2012.

• Opracowania i materiał ilustracyjny dostępny na stronach internetowych.

Efekty uczenia się:

KP6_WG2 Studiujący mają zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii motoryzacji

KP6_WK2 Studiujący wiedzą o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym

KP6_UW3 Studiujący potrafią wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UK1 Studiujący potrafią przygotować prezentację multimedialną oraz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne

KP6_UO1 Studiujący uczestniczą w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni

KP6_UU1 Studiujący samodzielnie zdobywają i utrwalają wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_KK3 Studiujący wykształcili umiejętność formułowania sądów na temat podstawowych kwestii z zakresu historii motoryzacji, w kontekście problemów ekonomicznych, politycznych, kulturowych, społecznych i prawnych

KP6_KO2 Studiujący umieją docenić i szanują, jak też są gotowi promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy.

KP6_KR2 Studiujący przygotowani są do samodzielnej pracy w dziedzinie obejmującej historię motoryzacji

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia konwersatoryjne kończą się zaliczeniem na ocenę.

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest aktywność zajęciowa.

Studiujący zobowiązani są do przygotowania się na każde zajęcia w oparciu o rekomendowaną literaturę.

Ocena z aktywności zajęciowej stanowi 60% oceny końcowej, a 40% oceny końcowej zależna jest od stopnia uzyskanego na kolokwium.

Progi punktowe przy ocenie z kolokwium:

bardzo dobry 5,0 (co najmniej 91%)

dobry plus 4,5 (co najmniej 81%)

dobry 4,0 (co najmniej 71%)

dostateczny plus 3,5 (co najmniej 61%)

dostateczny 3,0 (co najmniej 51%)

Studiujący mają prawo do jednej nieobecności, niezależnie od powodu absencji, która nie wpływa na zaliczenie przedmiotu. Każda następna nieobecność musi być zaliczona podczas dyżuru.

Zakres tematów:

• Uwarunkowania rozwoju polskiej motoryzacji w dwudziestoleciu międzywojennym

• Konstrukcje rodzime aut na peerelowskim rynku motoryzacyjnym

• Konstrukcje licencyjne aut na peerelowskim rynku motoryzacyjnym

• Peerelowskie prototypy samochodów osobowych

• Auta importowane z Europy Środkowo-Wschodniej na peerelowskim rynku motoryzacyjnym

• Konstruktorzy i najważniejsze osiągnięcia niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego w XX w.

• Specyfika francuskiego przemysłu motoryzacyjnego w XX w.

• Konstruktorzy i dokonania włoskiego przemysłu motoryzacyjnego w XX w.

• Odrębność rozwoju amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego w XX w.

• Źródła sukcesu japońskiego przemysłu motoryzacyjnego w XX w.

• Samochody i motocykle w popkulturze drugiej połowy XX w.

• Samochody i motocykle w sporcie w XX w.

• Fankluby samochodowe i subkultury motocyklowe w drugiej połowy XX w.

• Zajęcia studyjne w Muzeum Motoryzacji i Techniki w Białymstoku

• Kolokwium

Metody dydaktyczne:

Typowy dla konwersatorium tryb realizacji zajęć, który uwzględnia ćwiczenia grupowe, dyskusję, prezentacje, referaty, a także konsultacje indywidualne z prowadzącym.

Prowadzący przewiduje możliwość dodatkowych konsultacji na prośbę studenta, poza godzinami dyżurów.

Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Miodowski 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)